Participatie

Het gemeentebestuur hecht veel belang aan openheid, participatie en inspraak.

We willen al onze inwoners informeren, sensibiliseren en uitnodigen om te participeren. We willen participatie verhogen om onze inwoners meer bij het beleid betrekken.

In de ontwerpfase van grote projecten voorzien we inspraak. Om de drie jaar organiseren we een Trefdag en een enquête.

Communicatie en participatie lopen als een rode draad doorheen gans het beleid.

Wijnegem Spreekt! 2019 - Wat zeggen de enquêteresultaten? 

Woon je graag in Wijnegem?
Wat vind je als inwoner van de dienstverlening van het lokaal bestuur? ...

Op de Trefdag "Wijnegem Spreekt!" van 16 maart 2019 lanceerden we een enquête onder dezelfde naam. In die enquête kon jij als Wijnegemnaar je zegje doen over het leven in onze gemeente.

Op basis van deze resultaten kan het lokaal bestuur rekening houden met de wensen en ideeën van haar inwoners. De belangrijkste inzichten worden meegenomen in het meerjarenplan. 

Bekijk de resultaten 
Vandaag
Gesloten
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.