Openbaar Onderzoek Parking park Wijnegemhof - regularisatie voor het herlokaliseren van parkeerplaatsen

Het college van Burgemeester en Schepenen van Wijnegem,

met als adres Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem, deelt mede dat hij op 18/09/2014 een aanvraag heeft ingediend voor:

(*) stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over regularisatie voor het herlokaliseren van parkeerplaatsen.

(*) De aanvraag heeft als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie B, nummer(s): 186H, 192D, 193B, 193C, 194E & 194F

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

(*) de gewestelijke omgevingsambtenaar

De aanvraag ligt van 9 juni 2021 tot en met 9 juli 2021  ter inzage bij de gemeentelijke dienst bevoegd voor omgevingsvergunningen, op volgend adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief op het volgende adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem (dienst omgeving)

Voor meer info kan u terecht bij:

Dienst ruimtelijke ordening Wijnegem, Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem

(e-mail gemeente: ruimtelijke.ordening@wijnegem.be; tel: 03/288.21.50 of 03/288.21.54)