Organogram

In zitting van 16 november 2020, keurden de gemeente- en OCMW-raad een wijziging aan de personeelsformatie en het organogram goed, publicatiedatum 19.11.2020:

Gemeenteraad:
Personeel - Personeelsformatie - Wijziging
Personeel - Organogram - Wijziging

OCMW-raad:
Personeel - Personeelsformatie - Wijziging
Personeel - Organogram - Wijziging

Hier vind je het gewijzigde organogram.

In zitting van 16 maart 2020, stelden de gemeente- en OCMW-raad de personeelsformatie en het organogram vast:

Gemeenteraad:
Personeel - Personeelsformatie - Wijziging
Personeel - Organogram - Wijziging

OCMW-raad:
Personeel - Personeelsformatie - Wijziging
Personeel - Organogram - Wijziging