Openbaar onderzoek Rode Dreef 25 - aanvraag omgevingsvergunning

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Wijnegem, deelt mee dat door mevrouw Kimberly Calemyn met als contactadres Rode dreef 35 te 2110 Wijnegem, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Rode Dreef 35, en met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 314Y

Het betreft een aanvraag tot verbouwen en uitbreiden van de vrijstaande eengezinswoning met hellende daken en regulariseren van een dichtgemaakt overdekt terras.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 16 oktober 2023 tot en met 14 november 2023.

Reden openbaar onderzoek: openbaar onderzoek is vereist omdat beperkte afwijking wordt aangevraagd van het materiaalgebruik (afwijking materiaalgebruik opgenomen in van toepassing zijnde bpa nr. 12 ‘de molenheide’. dit in toepassing van artikel 4.4.1. van de vlaamse codex ruimtelijke ordening..

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 14 november 2023, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of NA AFSPRAAK op de dienst omgeving van de gemeente Wijnegem.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wijnegem.