Openbaar Onderzoek Rode Dreef 20

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING


Het bestuur van Wijnegem, deelt mee dat door de heer Erwin Monstrey wonende te Rode Dreef 20 te 2110 Wijnegem en mevrouw Julie Van Rompaey wonende te Rode Dreef 20 te 2110 Wijnegem, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.


De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Rode Dreef 20 en met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 292S3 en 292T3.

Het betreft een aanvraag tot verbouwen en uitbreiden van de vrijstaande woning, het oprichten van een autobergplaats met aanpalend poolhouse tegen de rechter perceelscheiding en het ontharden en vergroenen van de tuinzones.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 6 juni 2024 tot en met 5 juli 2024.

Reden openbaar onderzoek: Beperkte afwijking op de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen in het BPA nr. 12 ‘De Molenheide’.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 5 juli 2024, worden ingekeken via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek )of NA AFSPRAAK op de dienst omgeving van de gemeente Wijnegem.
Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of
schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wijnegem.

Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.