Openbaar Onderzoek Rockwool

Referentie omgevingsloket:OMV_2020127437
Referentie gemeente:OMV/2021/00014/PROJECT
Projectnaam omgevingsloket: Rockfon Wijnegem Renovatie
Ligging: Oud Sluisstraat 5 te 2110 Wijnegem

Afdeling 11050, sectie A, perceel 165E

Het bestuur van Wijnegem deelt mee dat voor Rockwool BVBA (0404.939.861), Oud Sluisstraat 5 te 2110 Wijnegem, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 5 februari 2021.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Oud Sluisstraat 5 te 2110 Wijnegem en met als kadastrale ligging Afdeling 11050, sectie A, perceel 165E

Het betreft een aanvraag tot Rockfon Wijnegem renovatie.

De aanvraag omvat:

(*) stedenbouwkundige handelingen

(*) exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 17.4. en 16.3.2°a)

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 17.03.2021 tot en met 15.04.2021.

Reden openbaar onderzoek: Omgevingsvergunningsaanvraag gewone procedure

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wijnegem, Turnhoutsebaan 422 ,2110 Wijnegem.

Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 17:00
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 17:00

Tijdelijk enkel op afspraak, zolang de coronamaatregelen gelden.