Openbaar Onderzoek Rerum Novarumlaan 14 - aanvraag omgevingsvergunning

Mevrouw Nathalie De Laet,
met als adres Rerum Novarumlaan 14, deelt mede dat zij op 06 maart 2023 een volledige aanvraag heeft ingediend 
voor: 
(*) stedenbouwkundige handelingen 

Kort omschreven gaat het over: Sloop veranda en oprichten nieuwe veranda & regularisatie bestaande 
autobergplaats met aangebouwde overkapping & regulariseren tuinhuis


(*) De aanvraag heeft als adres Rerum Novarumlaan 14 – 2110 Wijnegem en met als kadastrale omschrijving afdeling 
1, sectie B, nummer(s): 328D 2

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: 
(*) het college van burgemeester en schepenen

De aanvraag ligt van 17 maart 2023 tot en met 15 april 2023 ter inzage na afspraak bij de gemeentelijke dienst bevoegd voor 
omgevingsvergunningen, op volgend adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem. Gedurende die periode kunnen er 
standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en 
schepenen.

Dit kan: 
- analoog per brief op het volgende adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem (dienst omgeving)
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) .

Voor meer info kan u terecht bij:
Dienst ruimtelijke ordening Wijnegem, Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem
(e-mail gemeente: ruimtelijke.ordening@wijnegem.be; tel: 03/288.21.50 of 03/288.21.54)