Openbaar Onderzoek Koolsveldlaan 12

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Wijnegem, deelt mee dat door de heer Dennis Coryn wonende te Koolsveldlaan 12 te 2110 Wijnegem, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Koolsveldlaan 12 en met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 107G5.

Het betreft een aanvraag tot regulariseren van dakkapellen in voorste en achterste dakvlak van een rijwoning en isoleren van voor- en achtergevel en afwerken in een witte crepi.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 29 maart 2024 tot en met 27 april 2024.

Reden openbaar onderzoek: Voorliggende aanvraag tot omgevingsvergunning maakt toepassing van artikel 4.4.1., §1. – Vlaamse codex ruimtelijke ordening. In een vergunning kunnen, na een openbaar onderzoek, beperkte afwijkingen worden toegestaan op stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften met betrekking tot perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen (toepassing artikel 13 – 1°, 9) – besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning).

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 27 april 2024, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of NA AFSPRAAK op de dienst omgeving van de gemeente Wijnegem.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wijnegem.

Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
Gesloten
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.