Openbaar Onderzoek Helenalei 8

BEKENDMAKING OPENBAAR  ONDERZOEK OVER  EEN  AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Het bestuur van Wijnegem, deelt mee dat door mevrouw Charlotte Verrycken wonende te Mechelsesteenweg 116/1 te 2018 Antwerpen, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Helenalei 8 en met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 291V2.

Het betreft een aanvraag tot verbouwen en uitbreiden van de woning op 1ste verdieping..

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd. 

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 12 mei 2024 tot en met 10 juni 2024.

Reden openbaar onderzoek: toepassing artikel 4.4.1. - vlaamse codex ruimtelijke ordening (afwijking op verkavelingsvoorschriften). artikel 4.4.1. (15/04/2024- ...):

ยง1. in een vergunning kunnen, na een openbaar onderzoek, beperkte afwijkingen worden toegestaan op stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften met betrekking tot perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 10 juni 2024, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of NA AFSPRAAK op de dienst omgeving van de gemeente Wijnegem.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wijnegem.

Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.