Openbaar Onderzoek Equinox

Het bestuur van Wijnegem deelt mee dat door Equinox NV (0401.956.815) gevestigd te Bijkhoevelaan 20 te 2110 Wijnegem, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bijkhoevelaan 20 en met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 60A3.

Het betreft een aanvraag tot hernieuwing vergunning van Equinox.

Type handelingen: de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 3.4.2°, 15.1.1°, 16.3.2°b), 17.4., 23.2.1°a), 23.3.1°a), 33.3.1°a), 33.4.1°a), 39.1.3°, 39.2.2°, 43.1.2°a), 45.4.c)2°a), 45.4.e)2° en 53.8.2°

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 17 september 2023 tot en met 16 oktober 2023.

Reden openbaar onderzoek: omgevingsvergunning klasse 2.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 16 oktober 2023 worden ingekeken op de dienst omgeving van de gemeente Wijnegem na afspraak (03 288 21 50) of via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wijnegem.