Openbaar Onderzoek Eikenlaan 8

Referentie omgevingsloket: OMV_2022105849
Referentie gemeente: OMV/2022/00104/PROJECT
Projectnaam omgevingsloket: 2022-39_Cogghe Eikenlaan 8 Wijnegem
Projectnaam gemeente: oprichten van 3 appartementen met afzonderlijke berging in de achtertuin en aanleg van parkeerplaatsen voor wagen en fiets
Ligging: Afdeling 11050, sectie B, perceel 155V

Het bestuur van Wijnegem, deelt mee dat door de heer Peter Sels, Nijverheidsstraat 106 te 2160 Wommelgem, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging , en met als kadastrale ligging Afdeling 11050, sectie B, perceel 155V.

Het betreft een aanvraag tot oprichten van 3 appartementen met afzonderlijke berging in de achtertuin en aanleg van parkeerplaatsen voor wagen en fiets.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 16/09/2022 tot en met 15/10/2022.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek zijnde 15/10/2022, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Wijnegem.
Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wijnegem.