Openbaar Onderzoek Eikenlaan 46

De heer Tom Van Gastel voor Marelux Homes,

met als adres Kraaidijk 1 – 2110 Wijnegem, deelt mede dat hij op 17 maart 2022 een aanvraag heeft ingediend voor:

(*) stedenbouwkundige handelingen

(*) de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

(*) het verkavelen van gronden

Kort omschreven gaat het over het verwijderen van de bestaande constructies en het oprichten van een meergezinswoning bestaande uit 2 woongelegenheden + vergroenen van de achtertuin met aanplant van 6 fruitbomen

(*) De aanvraag heeft als adres Eikenlaan 46 – 2110 Wijnegem en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie B, nummer(s): 146E 5

(*) De aanvraag ligt …………………………………………………………………………………………………….

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is:

(*) de Vlaamse Regering (*) de gewestelijke omgevingsambtenaar

(*) de deputatie

(*) het college van burgemeester en schepenen

(*) Bij de aanvraag is een (*) milieueffectrapport gevoegd:

- dat al goedgekeurd werd

- dat nog goedgekeurd moet worden.

(*) Bij de aanvraag is een (*) omgevingsveiligheidsrapport gevoegd:

- dat al goedgekeurd werd

- dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 01 april 2022 tot en met 30 april 2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst bevoegd voor omgevingsvergunningen, op volgend adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief op het volgende adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem (dienst omgeving)

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) .

(*) De gemeente organiseert een informatievergadering over de aanvraag op …………….. (datum) om ………… (uur) op het volgende adres: …………………………………………………………….

(*) Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden:

- omdat de aanvraag gewijzigd is.

- omwille van de toepassing van de administratieve lus.

Voor meer info kan u terecht bij:

Dienst ruimtelijke ordening Wijnegem, Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem

(e-mail gemeente: ruimtelijke.ordening@wijnegem.be; tel: 03/288.21.50 of 03/288.21.54)