BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OMGEVINGSVERGUNNING COLAS MERKSEMSEBAAN 298

Referentie omgevingsloket:OMV_2021010780
Referentie gemeente:OMV/2021/00086/PROJECT
Projectnaam omgevingsloket: OVA Colas Noord  - revisie van 2020152313
Projectnaam gemeente:Colas Noord Asfaltbetoncentrale: hernieuwing na verandering door wijziging en uitbreiding
Ligging: Merksemsebaan 298 te 2110 Wijnegem

Afdeling 11050, sectie A, perceel 11M, 3G, 3H

Afdeling 11443, sectie C, perceel 479E, 479F

  
Contactpersoon:Patrick Grimon

Colas Noord (0404.206.225), Dellestraat 25 , 3550 Heusden-Zolder heeft een aanvraag ingediend voor :

(*) stedenbouwkundige handelingen

(*) de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Kort omschreven gaat het om de hervergunning van een asfaltbetoncentrale.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Merksemsebaan 298 te 2110 Wijnegem, en met als kadastrale ligging Afdeling 11050, sectie A, perceel 11M, 3G, 3H en Afdeling 11443, sectie C, perceel 479E, 479F

Het betreft een aanvraag tot Colas Noord asfaltbetoncentrale: hernieuwing na verandering door wijziging en uitbreiding.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

12.1.1.1°a), 17.1.2.1.2°, 17.3.2.1.2.1°, 17.3.6.3°, 17.3.7.1°a), 2.1.3.1°, 31.1.1°a), 61.2.1° 1.2., 12.2.1., 12.2.2., 15.1.1., 15.1.2., 15.2., 15.4.1., 16.3.1.1., 17.3.3.1., 17.3.3.2.a., 17.3.4.2.a., 17.3.5.1., 17.3.6.2.a., 17.3.7.2.b., 17.3.9.2.a., 17.4., 19.3.2., 2.2.1.c.1., 2.2.2.a.2., 2.2.2.b.1., 2.2.2.f.2., 23.2.1.a., 24.4., 29.5.2.2., 3.1.1., 30.1.3., 30.1.c., 30.10.1., 30.3.b., 30.4., 43.1.3., 43.4., 53.8.2.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: de Vlaamse Regering

De aanvraag ligt van 19/06/2022 tot en met 18/07/2022 ter inzage bij de dienst Omgeving van gemeente Wijnegem, NA AFSPRAAK op volgend adres: Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

  • -      analoog per brief op het volgende adres: Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem
  • -      digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) .

Voor meer info kan u terecht bij

      DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)

e-mail: GOP.omgeving@vlaanderen.be

Tel : 02 553 79 97