Openbaar onderzoek Bruco Containers

HERNEMING OPENBAAR ONDERZOEK TEN GEVOLGE VAN EEN WIJZIGING VAN OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG TIJDENS DE LOPENDE PROCEDURE

BRUCO CONTAINERS NV (0458.011.927) gevestigd te Venhof 3-5 te 2110 Wijnegem heeft een aanvraag ingediend voor:

(*) stedenbouwkundige handelingen

(*) de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

met als dossiernummer OMV_2022157168.

Kort omschreven gaat het over de afbraak en verplaatsing van muren in mega-betonblokken, ten behoeve van bestaand recyclagebedrijf.

De aanvraag heeft als adres Venhof 3-5, 2110 Wijnegem en heeft als ligging Kanaaldijk 35 (Schoten), Merksemsebaan 270, 270A, Venhof 3 en 5 (Wijnegem) en met als kadastrale ligging Schoten, sectie D nrs. 520K, 523T, 526L, 526H, 527W, 527Y en Wijnegem afdeling 1 sectie A nrs. 45T, 46Y, 46T en 46N2.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie.

Bij de aanvraag is geen milieueffectrapport gevoegd.

Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport gevoegd.

De aanvraag ligt van 18 mei 2023 tot en met 16 juni 2023 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving NA AFSPRAAK (tel 03 288 21 57), op volgend adres: Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem en kan ook bekeken worden via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/openbare-onderzoeken).

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: College van Burgemeester en Schepenen, OMV_2022157168, Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be).

Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar onderzoek wordt nu gehouden omdat de aanvraag gewijzigd is.

Voor meer info kan u terecht bij de provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen

e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

tel: 03 240 57 45