Openbaar Onderzoek Azuleo - aanvraag omgevingsvergunning

Referentie omgevingsloket:OMV_2021131242
Referentie gemeente:OMV/2021/00118/PROJECT
Projectnaam omgevingsloket: Azuleo Wijnegem
Projectnaam gemeente:Azuleo Wijnegem
Ligging: Vosveld 11 te 2110 Wijnegem

Afdeling 11050, sectie A, perceel 134H

  
Contactpersoon:Ineke Smet

Het bestuur van Wijnegem deelt mee dat door de heer Patrick Steylaerts, voor Steylaerts NV (0403.873.851), Schollebeekstraat 29, 2500 Lier, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Vosveld 11 te 2110 Wijnegem, en met als kadastrale ligging Afdeling 11050, sectie A, perceel 134H.

Het betreft een aanvraag tot Azuleo Wijnegem.

De aanvraag omvat exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 16.3.2°a), 17.3.4.2°a), 17.3.6.2°a), 17.4.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 09/10/2021 tot en met 07/11/2021.

Reden openbaar onderzoek: Gewone procedure

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 29/10/2021, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst omgeving van de gemeente Wijnegem (Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem, 03 288 21 50) na afspraak.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wijnegem.