Openbaar Onderzoek De Wijngaardstraat 95

Het bestuur van Wijnegem, deelt mee dat door Linda Van Camp wonende te Turnhoutsebaan 244 te 2110 Wijnegem, een aanvraag voor een
omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging De Wijngaardstraat 95 en met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 335D2.

Het betreft een aanvraag tot uitbreiden van de vrijstaande eengezinswoning.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 2 juni 2024 tot en met 1 juli 2024.
Reden openbaar onderzoek: er wordt een beperkte afwijking aangevraagd op de verkavelingsvoorschriften.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 1 juli 2024, worden ingekeken via het omgevingsloket
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of NA AFSPRAAK op de dienst omgeving van de gemeente Wijnegem.
Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of
schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wijnegem.

Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.