Openbaar Onderzoek verkaveling Ruggeveldstraat - aanvraag omgevingsvergunning

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING


De heer Christophe Sterkens voor Studiebureau Verhaert & Co,met als adres Rode Haagjes 3_001 – 2280 Grobbendonk, deelt mede dat hij op 31 december 2022 een aanvraag heeft ingediend voor: 
(*) het verkavelen van gronden 


Kort omschreven gaat het over het verkavelen van gronden in 3 kavels bestemd voor ééngezinswoningen (2 
gesloten en 1 halfopen)


(*) De aanvraag heeft als adres Ruggeveldstraat en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie A, 
nummer(s): 793C

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is: 
(*) het college van burgemeester en schepenen


De aanvraag ligt van 14 januari 2023 tot en met 12 februari 2023 ter inzage (na afspraak) bij de gemeentelijke dienst bevoegd voor omgevingsvergunningen, op volgend adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem. 

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het 
college van burgemeester en schepenen. Dit kan: 
- analoog per brief op het volgende adres: Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem (dienst omgeving)
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) .

Voor meer info kan u terecht bij:
Dienst ruimtelijke ordening Wijnegem, Turnhoutsebaan 422 – 2110 Wijnegem
(e-mail gemeente: ruimtelijke.ordening@wijnegem.be; tel: 03/288.21.50 of 03/288.21.54)