Nieuwe bruggen over het Albertkanaal: werkzaamheden starten begin 2023 (Infomarkt op 9 maart 2023)

Gepubliceerd op vrijdag 16 dec 2022 om 15:54
Begin 2023 starten de werken voor het vervangen van de bestaande brug van de Turnhoutsebaan. In een eerste fase wordt de nieuwe autobrug gebouwd. Deze werken zullen ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen.

Zet het in je agenda:

Infomarkt over de bouw van de nieuwe bruggen op donderdag 9 maart 2022

Om het geheel van de werken meer in detail toe te lichten zal er voor inwoners een infomarkt worden georganiseerd op donderdag 9 maart 2023. Deze zal doorgaan in de agora van ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 in Wijnegem van 17 tot 20 uur.

Extra editie van Info Wijnegem over de bruggen komt eraan

In de loop van januari/februari 2023 worden de verschillende bouwfasen met timing concreet gemaakt. Van zodra dit vaststaat mag je een extra editie van Info Wijnegem in je brievenbus verwachten waarin het hele project in detail wordt toegelicht. De infomarkt wordt aanvullend op deze publicatie georganiseerd. 

Eerst aan de beurt: het jaagpad aan beide oevers

De aannemer van de werken is momenteel bezig met de technische voorbereidingen en de opmaak van een minderhinderplan. In januari 2023 start op de beide oevers van het Albertkanaal de bouw van de nieuwe kaaimuren. Deze werken nemen enkele maanden in beslag, hierdoor zullen de jaagpaden tijdelijk onderbroken worden.

Fietsers op het jaagpad rechteroever worden omgeleid over de Albertkanaalbaan. Daar wordt een halve rijbaan gereserveerd. Het gemotoriseerd verkeer op de Albertkanaalbaan kan gebruik maken van de andere helft van de rijbaan met beurtelingsverkeer ingesteld met verkeerslichten.

Ook op het jaagpad linkeroever worden fietsers omgeleid. In een eerste fase kan je daar gebruik blijven maken van het verlegde jaagpad dat aansluit op de Kanaalstraat. Later zal een omleiding worden voorzien via Stokerijstraat, Lindendreef, Molendreef en Kosterijstraat.

Volgende fasen: landhoofden, de plaatsing van de eigenlijke brug en riolering

Na de bouw van de kaaimuren wordt op de beide oevers gestart met de bouw van de landhoofden en met de bouw van een brug over de Wezelsebeek op linkeroever. Na deze werken wordt er gestart met de aanloophelling naar de brug.

In een laatste fase volgt de plaatsing van de nieuwe autobrug waarna deze verder kan afgewerkt worden. De bouw van de nieuwe riolering, de aanpassingswerken aan de Wezelsebeek en de nieuwe wegeniswerken zal gefaseerd worden uitgevoerd. Ook hier proberen we steeds de hinder tot een minimum te beperken

Waarom wordt de "Bananenbrug" vervangen? 

Je vindt alle info over dit project op de pagina Wijnegem krijgt twee nieuwe bruggen over het Albertkanaal.

Of op de projectpagina van de Vlaamse Waterweg. (Op deze pagina kan je je eveneens inschrijven voor de digitale nieuwsbrief, zo ben je steeds als eerste op de hoogte van de werkzaamheden van dit project.)