Wijnegem krijgt twee nieuwe bruggen over het Albertkanaal

De brug over het Albertkanaal aan de Turnhoutsebaan wordt vervangen door twee nieuwe bruggen: een wegbrug en een fiets- en voetgangersbrug.

De reden van de vervanging kadert in de opwaardering van het Albertkanaal. Containervervoer over de Vlaamse waterwegen is een aantrekkelijk alternatief voor goederentransport over de snelwegen. Het Albertkanaal is economisch de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Jaarlijks wordt zo'n 40 miljoen ton aan goederen vervoerd over het kanaal. Door de bruggen te vervangen, verhoogt De Vlaamse Waterweg nv hen tot 9.10m en wordt de doorvaartbreedte groter. Op die manier kunnen containerschepen een extra laag containers vervoeren en stijgt de capaciteit van het kanaal.

Twee nieuwe bruggen vervangen de bestaande 'Bananenbrug'

Op basis van een alternatievenonderzoek is beslist dat de bestaande brug over het Albertkanaal van de Turnhoutsebaan in Wijnegem, ook gekend als de 'bananenbrug', zal worden vervangen door maar liefst twee nieuwe bruggen. Deze keuze bleek tijdens het onderzoek, dat in nauw overleg met alle betrokken overheden werd gevoerd, op alle vlakken het best te scoren.

 • "De goede samenwerking met De Vlaamse Waterweg nv resulteert nu in de bouw van de beide bruggen die zorgen voor een veilige route voor de zwakke weggebruikers en die het sluipverkeer in Wijnegem ontmoedigen." - Voormalig burgemeester Ivo Wynants

Fiets- en voetgangersbrug

Om het fietscomfort voor fietsers die het Albertkanaal oversteken te verbeteren, werd gekozen voor een afzonderlijke fiets- en voetgangersbrug. Het wordt een stalen tuinkabelbrug, waarbij het brugdek door middel van kabels wordt opgehangen aan een centrale pijler van ca. 44m hoog. De brug komt ongeveer op de plaats van de bestaande brug en heeft een overspanning van 171m. De pijler wordt voorzien op het midden-eiland van het sluizencomplex.

Op de fietsbrug komt een fietspad van 4m en een voetpad van 3m. Om het fietscomfort te verzekeren is de helling naar de fietsbrug beperkt tot 4% en worden er rustplatformen voorzien.

Op de noordelijke rechteroever wordt deze helling aangelegd op het bestaande talud van de Turnhoutsebaan dat hiervoor wordt aangepast. Op de zuidelijke linkeroever wordt parallel aan de Stokerijstraat een lichte en transparante stalen helling gebouwd boven het jaagpad. Op beide oevers worden ook trappen voorzien zodat voetgangers niet noodzakelijk de volledige helling moeten aflopen. 

Autobrug

De nieuwe autobrug wordt een stalen boogbrug met een aangepaste vormgeving die afgestemd is op de nabije omgeving. De stalen bovenbouw steunt op betonnen pijlers. In zijn geheel is de nieuwe brug ca. 118m lang, de grootste overspanning tussen beide pijlers bedraagt ca. 88m.

Op de nieuwe autobrug worden twee rijstroken voorzien voor het gemotoriseerd verkeer en twee onderhoudspaden. Er zijn geen fietspaden of voetpaden.

Om geluidshinder te beperken worden in de buitenbochten van deze brug geluidsschermen voorzien. Deze schermen worden doorgetrokken tot aan de voet van de brug.

Gefaseerde uitvoering en timing

 • In een eerste fase wordt de nieuwe autobrug gebouwd. 
  • Het verkeer kan de bestaande brug blijven gebruiken om het kanaal te kruisen.
  • Voor een aantal punctuele ingrepen, zoals het aansluiten van de nieuwe wegen op de bestaande, zal het autoverkeer kort onderbroken worden.
  • Fietsers en voetgangers kunnen steeds gebruik maken van de bestaande brug of van de route over de sluizen.
  • Pas nadat de nieuwe autobrug in dienst is genomen zal de bestaande 'Bananenbrug' worden afgebroken. 
 • In een tweede fase start de bouw van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug.
  • Fietsers en voetgangers kunnen dan enkel nog gebruik maken van de route over de sluizen.
  • De Vlaamse Waterweg nv kijkt na hoe ze het comfort voor de fietsers en voetgangers op de route via de sluizen nog kan verbeteren.

Voorjaar 2022: de eerste werkzaamheden rondom de brug gaan van start. De nutsvoorzieningen worden aangepast als voorbereiding op de komst van de nieuwe bruggen. 

Voordelen van de nieuwe bruggen

Het vervangen van de 'bananenbrug' door twee nieuwe bruggen, brengt heel wat voordelen met zich mee. Ook voor onze gemeente.

Vermindering goederentransport over snelwegen

Door de nieuwe bruggen hoger te maken dan de oorspronkelijke en de doorvaartbreedte te vergroten, zullen containerschepen die via het Albertkanaal varen een extra laag containers kunnen vervoeren. Zo stijgt de capaciteit van het kanaal en halen we nog meer vrachtwagens van de weg.

Nieuwe verkeerssituatie

Door de verplaatsing van de autobrug wijzigt ook de verkeerssituatie. Op de noordelijke rechteroever komt één kruispunt met verkeerslichten waar de 's Gravenwezelsteenweg verbonden wordt met de Turnhoutsebaan, de Albertkanaalbaan en de brug. De bestaande kruispunten op deze oever komen te vervallen.

Op de zuidelijke linkeroever komt een kruispunt met verkeerslichten dat de Turnhoutsebaan, de Stokerijstraat en de brug met elkaar verbindt.

Ook de kruispunten van de Turnhoutsebaan met de Oude Turnhoutsebaan en van de Stokerijstraat met de Lindenlei en Turnhoutsebaan krijgen een nieuwe aangepaste inrichting met veilige fietsoversteekplaatsen.

Om de verkeersveiligheid nog te verbeteren zal in het kader van de werken het snelheidsregime voor het gemotoriseerd verkeer worden aangepast naar 30 km/uur.

Beter openbaar vervoer

De nieuwe brug vormt een belangrijke schakel voor het openbaar vervoer (busverkeer) op de Turnhoutsebaan. Om de doorstroming van het openbaar vervoer te bevorderen worden de nieuwe verkeerslichten-geregelde kruispunten uitgerust met bus-beïnvloeding. Er wordt naar gestreefd om tijdens de piekmomenten de bussen hooguit één keer te laten stoppen voor de lichten.

Ook de bushalte langs de Turnhoutsebaan (zijde centrum) wordt volledig vernieuwd. Deze zal worden uitgerust met verhoogde perrons om het in- en uitstappen te vergemakkelijken.

Nieuwe fietspaden

Er wordt niet enkel geïnvesteerd in bruggen maar ook in nieuwe fietspaden. Zo wordt op de noordelijke rechteroever vanaf de voet van de fietsbrug een vrijliggend dubbel richtingsfietspad van 3m aangelegd langs het kasteeldomein dat de verbinding maakt tussen de Turnhoutsebaan en de 's Gravenwezelsesteenweg.

Er wordt ook gezorgd voor een fietsverbinding tussen de 's Gravenwezelsesteenweg en de Albertkanaalbaan. Hiervoor wordt een fietspad aangelegd tussen de Groenstraat en de Albertkanaalbaan. De Groenstraat krijgt een aangepaste verharding om deze fietsverbinding mogelijk te maken.

Op de zuidelijke linkeroever wordt vanaf de voet van de fietsbrug het fietspad langs de oever van het Albertkanaal doorgetrokken tot aan de Kraaidijk. Hierbij is het de bedoeling om de Kraaidijk op korte termijn het statuut van fietsstraat te geven. Tenslotte worden binnen het projectgebied de fietspaden langs de Turnhoutsebaan heraangelegd.

De nieuwe fietsbrug en fietspaden op de zuidelijke linkeroever zijn bovendien volledig afgestemd op het gemeentelijke fietsbeleid: zo is bv. de nieuwe fietsbrug via de Lindenlei rechtstreeks verbonden met de nieuwe fietsroute die via de Kasteellei en het park naar het centrum leidt.

Bovendien worden de fietspaden zodanig ingericht dat oversteekbewegingen op veilige en overzichtelijke oversteekplaatsen kunnen gebeuren.

Wil je op de hoogte blijven over de ontwikkelingen van de nieuwe bruggen? 

Surf hier naar de website van de Vlaamse Waterweg nv

Adres
Turnhoutsebaan 422 , 2110 Wijnegem
Tel.
03 288 21 10
info@wijnegem.be
Ondernemingsnummer
0207533775
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.