Nederland - Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027

Het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur informeerde ons over hetvolgende:

onlangs is het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 en de bijlagen daarvan, namelijk de ontwerpteksten voor de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan en het Programma Noordzee voor de periode 2022-2027 door de ministers van Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vastgesteld.

Volgens het verdrag van Espoo en de Europese richtlijn moet de bekendmaking en inspraak gegeven worden aan de burgers van de betrokken gemeenten bij grensoverschrijdende plannen en projecten.

Van maandag 22 maart 2021 tot en met dinsdag 21 september 2021 liggen deze stukken, samen met het milieueffectrapport en Passende beoordeling, ter inzage via www.platformparticipatie.nl/nationaalwaterprogramma en op een aantal locaties in Nederland.

De adressen zijn te vinden op hun website.

Meer informatie

Meer info vindt u bij de dienst omgeving van de Vlaamse overheid op https://inspraak.omgeving.vlaanderen.be/

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen over de inhoud van het Ontwerp Nationaal Water Programma of de bijlagen? Dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres PostbusNationaalWaterProgramma@minienw.nl.


Heeft u vragen over de zienswijzenprocedure? Dan kunt u contact opnemen met de directie Participatie. Het telefoonnummer is +31 70 456 89 99.
Het e-mailadres is info@platformparticipatie.nl