Mijn sociale voordelen binnen handbereik

Gepubliceerd op vrijdag 30 jun 2023 om 20:31

Met de toepassing MyBEnefits kunnen burgers snel en eenvoudig nagaan op welke voordelen ze recht hebben. Bovendien kunnen ze hiervan onmiddellijk een bewijs aanmaken.De toekennende instantie kan op haar beurt via diezelfde app controleren op welke voordelen iemand recht heeft.

Hoe uw sociaal statuut als burger bewijzen?

  • Open de app en klik op “Mijn gegevens”
  • Meld u aan via itsme of met uw eID
  • Bekijk het overzicht van uw sociale statuten
  • Kies een sociaal statuut en genereer een unieke QR-code (app) en 12-cijferige code (website)
  • Toon de code aan de toekennende instantie om uw voordeel te verkrijgen

Hoe werkt MyBEnefits?
Elke burger kan in real time zijn sociaal statuut (leefloon, inkomensgarantie voor ouderen, verlies van zelfredzaamheid …) controleren en een code aanmaken als bewijs. Die code kan hij aan de toekennende instantie tonen om zijn voordeel (sport, cultuur, vrije tijd) te verkrijgen.
Via de app of op de website krijgt de burger een lijst van de voordelen in de verschillende sectoren zoals sport, cultuur en vrije tijd. Via een eenvoudige opzoeking kan hij de voordelen per sector bekijken.