My Enterprise - KBO-gegevens opzoeken en wijzigen

Sinds 2003 zijn alle identificatiegegevens van ondernemingen (natuurlijke personen, rechtspersonen, verenigingen en overheidsdiensten) gebundeld in een door de FOD Economie beheerde centrale databank, de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Het vormt daarmee de databron bij uitstek om de correcte gegevens van ondernemingen te raadplegen.

Het gebruik van juiste en actuele informatie in de KBO geeft uw onderneming een positief imago. Bovendien vereenvoudigt een groot deel van uw administratieve stappen hierdoor. 

Waarvoor worden de KBO-gegevens zoals gebruikt?

Het gebruik is veelzijdig:

  • de btw-administratie baseert haar gegevens op die van de KBO. Zo bespaart iedereen tijd (administratieve vereenvoudiging);
  • de DIV (dienst voor inschrijvingen van voertuigen) gebruikt de KBO om de juistheid van de aanvragen voor inschrijving van bedrijfsvoertuigen na te gaan;
  • banken gebruiken de openbare gegevens van de KBO om bepaalde aangiften te checken;
  • sommige particulieren doen een beroep op de KBO om bijvoorbeeld een betrouwbare vakman of een erkende aannemer te zoeken;
  • ondernemingen verifiëren via de KBO de solvabiliteit van hun leveranciers of medecontractanten.

My Enterprise is een (web)toepassing die het mogelijk maakt voor alle actieve ondernemingen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, om hun gegevens te raadplegen die ingeschreven zijn in de KBO. Indien het nodig is kan je de gegevens laten verbeteren.

My Enterprise is beveiligd en vereist het gebruik van een token of een elektronische identiteitskaart.

Meer informatie over My Enterprise kan je raadplegen via deze link en in  onderstaande informatiebrochure.

Je gaat rechtstreeks naar de website via: http://www.myenterprise.be

Lees de informatiebrochure hieronder.