Minaraad

Dit is de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad genoemd. De Wijnegemse milieuraad is opgericht en erkend als adviesorgaan inzake klimaat, lokale mobiliteit, milieu- en natuuraangelegenheden.

De zetel van de milieuraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Wijnegem.

Beslissingen en Documenten

Beslissingen

In het CBS van 31/10/2019 werd kennisgenomen van de kandidaturen voor de samenstelling van de minaraad voor de periode 2019-2025.
Intussen werd Sydney Wood verkozen als voorzitter, Herman Luyckx als ondervoorzitter en Wouter Luyckx als secretaris.

Verslagen

De verslagen van de vergaderingen van de Minaraad kan je hieronder downloaden.