Mantelzorgpremie

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kunt u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voorwaarden

 De mantelzorger

  • woont in bij de zorgbehoevende
  • is een familielid, een vriend of een kennis van de zorgbehoevende
  • biedt langdurig en onbezoldigd extra thuiszorg aan.

De zorgbehoevende:

  • woont in bij de mantelzorger
  • heeft hulp nodig in het dagelijks leven bij wassen, aankleden, eten, drinken,  ...
  • heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit
  • kan een attest van zorgbehoefte voorleggen

Procedure

De mantelzorger vraagt de premie aan. U neemt contact op met de sociale dienst van het OCMW. Een maatschappelijk werker bekijkt samen met u uw vraag. Onderaan deze pagina kan u het aanvraagformulier vinden.

Wat meebrengen

Bewijs van zorgbehoefte:

  1. een BEL- profiel met een score van 35 punten voor personen ouder dan 21 jaar
  2. een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD) met een score van 12 punten op de medische schaal
  3. een attest verhoogde kinderbijslag voor personen jonger dan 21 jaar

Bewijs van de verhoogde tegemoetkoming aan de hand van een klever van de mutualiteit

Kostprijs

35,00 euro per maand of 420,00 euro per jaar. De premie wordt eenmalig, telkens in de maand december uitbetaald.

Adres
Koolsveldlaan 94 , 2110 Wijnegem
Tel.
03 288 20 60
sociale.dienst@wijnegem.be
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00 18:00 tot 20:30
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30 18:00 tot 20:30
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00

Maak een afspraak en je bent meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.