Maaibeleid voor openbaar groen

Het uitgangspunt van onze dienst werken en groen is het maximaal versterken van het groene karakter van onze gemeente. 

Gazonbeleid

Op plaatsen waar hoge grassen en bloemenweides het zicht belemmeren en de (verkeers-) veiligheid in het gedrang zouden brengen, wordt het gazonbeleid toegepast. 

Dit houdt in dat bermen, pleinen en speelpleinen tijdens het groeiseizoen (maart tot november) in theorie iedere 14 dagen worden gemaaid. In de praktijk groeit het gras niet op iedere plaats even snel, en wordt er daarom gemaaid in functie van de noodzaak. 

Maaibeleid

Wanneer de veiligheid het toelaat, wordt het maaibeleid toegepast. 

Dit houdt in dat bermen, pleinen en speelpleinen 2 maal per jaar worden gemaaid. Eén keer in de maanden mei en juni, een tweede keer eind september. 

Onze dienst werken en groen heeft een werkplanning die het maaien gefaseerd, en daardoor beheersbaar, doet verlopen. Dit zorgt ervoor dat sommige plekken sneller aan de beurt zijn dan andere, maar dat alles wel wel netjes en goed verzorgd wordt. 

De voordelen van het maaibeleid 

Het tweejaarlijks maaien is noodzakelijk om het ruwe gras en de bloemen in stand te houden. Wordt er nooit gemaaid? Dan ontstaat er vanzelf een bos. De bloeiende en kruidachtige planten gaan dan ook verloren. Het maaien houdt onze bermen dus bloemrijk. 

Een knap voorbeeld van de bloemenpracht is het prachtige perk vol rode klaprozen, die dit jaar plots aan WZC Rustenborg verschenen in de lente. Deze waren niet ingezaaid, maar kwamen spontaan en natuurlijk tevoorschijn, enkel door het toepassen van het maaibeleid. 

Die bloemenweelde is niet alleen goed voor ons humeur, maar stemt ook de vele insecten, vlinders en vogels goedgezind. 

Hoe kan jij helpen? 

Wij hopen dat je in de eerste plaats geniet van de bloemenweelde, en dat je er begrip voor hebt dat niet alles strak en kort gemaaid wordt. 

Heb je zelf een berm voor je woning? Of een tuintje? Dan vragen wij je om voortaan minder ijverig te zijn. Indien de (verkeers-) veiligheid het toelaat, kan je de berm of (stroken) tuin gerust laten groeien.

Zo werk je actief mee aan de biodiversiteit in onze gemeente.  

Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten

Maak een afspraak en je bent meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.