Lokaal Energie- en Klimaatpact

Het Lokaal Energie- en Klimaatpact is een samenwerkingsverband tussen Vlaanderen en de lokale besturen, waarbij beide partijen het engagement aangaan om voor 2030 het volgende te realiseren:

  • Vergroening
  • Energiebesparende renovaties en hernieuwbare energieprojecten
  • Koolstofvrije (deel)mobiliteit
  • Aanpak van droogteproblematiek

Van lokale besturen wordt er verwacht dat zij acties ondernemen die bijdragen aan het behalen van deze doelstellingen.

Met ondersteuning van de Vlaamse Regering 

Van de Vlaamse Regering wordt verwacht dat zij als aanspreekpunt zal fungeren om eventuele knelpunten voor het behalen van deze doelstellingen, weg te werken. In totaal wordt er voor 2021 alvast een subsidie van € 24.324.010 voorzien, te verdelen over alle lokale besturen die het pact ondertekenen.

Het Lokaal Bestuur Wijnegem kan dus rekenen op financiële ondersteuning, welke ze vrij mag gebruiken, zolang de besteding bijdraagt aan de doelstellingen van het pact. De doelstellingen van de vier werven moeten op Vlaams niveau gehaald worden, en niet per gemeente. Lokaal bestuur Wijnegem kan dus díe acties ondernemen die het best aansluiten bij onze gemeente.

Wijnegem geeft door het ondertekenen van het pact aan actie te zullen ondernemen om de doelstellingen, vermeld in bovenstaande werven, mee waar te maken. Het uitwerken van onze acties is op dit ogenblik volop aan de gang. Binnenkort meer nieuws hierover!

Gemeentehuis
Tel.
03 288 21 50
Vandaag
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00
Morgen
Gesloten

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.