Elektronische lichtkranten

Onze gemeente beschikt over twee elektronische lichtkranten. Beiden staan opgesteld langs de Turnhoutsebaan, één ter hoogte het Marktplein en één ter hoogte van ’t Gasthuis. Deze lichtkranten dienen voor meldingen die alle bewoners van Wijnegem aanbelangen of kunnen interesseren.

Naast meldingen van het gemeentebestuur, het OCMW, de politie, de brandweer… stelt het gemeentebestuur deze ook open voor het lokale verenigingsleven, de adviesraden en de Wijnegemse onderwijsinstellingen.

Het gemeentebestuur wil hiermee een aanvullend communicatie- en promotiemiddel ter beschikking stellen van de lokale verenigingen om zo de communicatie tussen de gemeente, de burgers en het actieve verenigingsleven te versterken.

Welke activiteiten kunnen erop ?

Er zijn drie belangrijke voorwaarden:

  • De activiteit vindt plaats op het grondgebied van de gemeente Wijnegem of vertrekt vanuit Wijnegem.
  • De activiteit heeft een occasioneel karakter (vindt niet wekelijks, maandelijks… plaats).
  • De activiteit is voor een breed publiek van niet-leden toegankelijk.

Vorm van het bericht

Een bericht bestaat uit maximum 6 lijnen van 15 karakters (een spatie is ook een karakter). De dienst communicatie zal je bericht nakijken en indien nodig redactioneel of taalkundig aanpassen.

Meldingen worden steeds op de beide lichtkranten vermeld.

Vandaag
open van 08:30 tot 12:00 18:00 tot 20:30
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00 13:00 tot 16:30 18:00 tot 20:30
Morgen
open van 08:30 tot 12:00
Telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 12:00

Wij werken nog steeds op afspraak. Zo vermijden we wachttijden en ben je meteen aan de beurt bij je volgende bezoek.