Burgerzaken (dienst bevolking - burgerlijke stand) 

Waarvoor kan u bij burgerzaken terecht? 

 • Adreswijzigingen
 • Attesten uit bevolkingsregister en vreemdelingenregister:
  • samenstelling van het gezin
  • bewijs van nationaliteit (enkel voor Belgen)
  • bewijs van verblijfplaats
  • bewijs van leven
 • Beroepen (aanpassen in het rijksregister)
 • Euthanasie (aanvraag en registratie)
 • Genealogische opzoekingen: € 25/uur
 • Identiteitskaarten voor Belgen
 • Inschrijvingskaart motorvoertuigen: aanpassing bij adreswijziging
 • Kids -ID
 • Laatste wilsbeschikking inzake wijze van teraardebestelling
 • Minderjarigen (aanvraag om zonder ouders te reizen naar het buitenland)
 • Orgaandonatie na overlijden (aanvraag en registratie)
 • Polio-inentingen (controle)
 • Reispassen
 • Rijbewijzen
 • Tenlasteneming (aanvraag om vreemdelingen naar België uit te nodigen)
 • Verkiezingen (attesten volmachten en afwezigheid)
 • Vreemdelingenkaarten
 • Wettelijk samenwonen
 • Wettigen van handtekeningen
 • Adoptie: overschrijving
 • Begraafplaats: asverstrooiing, columbarium, grondvergunning en urnenveld
 • Erkenning van kinderen
 • Geboorte: aangifte
 • Geboorte: premie
 • Huwelijk: aangifte
 • Nationaliteit: aanvraag
 • Overlijden: aangifte
 • Premies "voorhuwelijkssparen": aanvraag
 • Uittreksels: geboorteregister, overlijdensregister en huwelijksregister

Maak uw keuze in het linkermenu.