UA-140582099-1

Wettigen handtekening en gelijkvormig verklaren van documenten 

Het wettigen van een handtekening kan wanneer betrokkene zich persoonlijk aanbiedt of wanneer iemand de identiteitskaart van betrokkene voorlegt.
Inwoners kunnen een document gelijkvormig laten verklaren door zowel het origineel als de kopie voor te leggen.
Akten kunnen niet gelijkvormig worden verklaard.
Akten van de burgerlijke stand kunnen enkel afgeleverd worden in de gemeente waar zij werden opgemaakt of overgeschreven.
Notariële akten kunnen enkel door de notaris worden afgeleverd.

Diploma's en getuigschriften:
Vanaf nu volstaat een goed leesbare kopie.
Vanaf 31 maart 2004 vraagt de federale overheid niet langer een 'voor eensluidend verklaarde kopie' van een document.
Een goed leesbare kopie krijgt dezelfde bewijskracht als het origineel.
Resultaat: u bespaart veel tijd en geld.
Bovendien wordt komaf gemaakt met deze voorbijgestreefde controle.

Met de afschaffing van de eensluidend verklaring realiseert de Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging een van de XII werken.

Voor meer info: http://www.eensluidendverklaring.be

 
Dienst Bevolking
Viviane Muësen - Ria Dobbelaere
Greet De Backer - Wilfried Van Den Eynden - Ana Chitchyan
e-mail: bevolking@wijnegem.be
telefoon: 03 288 21 40 fax: 03 288 21 49
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem
Openingsuren:

maandag t.e.m. vrijdag:
van 8.30 u. tot 12.00 u.

donderdagavond:
van 18.00 u. tot 21.00 u.
Opgelet:
(identiteitsdocumenten, reispassen en rijbewijzen tot 20.15 u.)