UA-140582099-1

Wettelijk samenwonen 

Beslist u wettelijk samen te wonen dan moet u een schriftelijke verklaring indienen bij de dienst Bevolking.
Deze verklaring moet volgende gegevens bevatten :

  • datum
  • naam, voornamen, geboorteplaats en -datum van de partijen
  • gemeenschappelijke woonplaats
  • vermelding dat de partijen kennis hebben genomen van de artikels van het Burgerlijk Wetboek die dit statuut regelen
  • eventuele notariële akte over de samenlevingsvoorwaarden

U kan hiervoor voorgedrukte formulieren bij de dienst Bevolking verkrijgen.

Om wettelijk te kunnen samenwonen moet u:

  • juridisch bekwaam zijn
  • niet gehuwd of verbonden zijn door een andere wettelijke samenwoning
  • samenwonen op hetzelfde adres (in de gemeente waar u de verklaring doet)

Beide partners dienen zich, voor de registratie, persoonlijk bij de dienst Bevolking aan te bieden.

Het wettelijk samenwonen wordt vermeld in het bevolkingsregister.

 
Dienst Bevolking
Viviane Muësen - Ria Dobbelaere
Greet De Backer - Wilfried Van Den Eynden - Ana Chitchyan
e-mail: bevolking@wijnegem.be
telefoon: 03 288 21 40 fax: 03 288 21 49
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem
Openingsuren:

maandag t.e.m. vrijdag:
van 8.30 u. tot 12.00 u.

donderdagavond:
van 18.00 u. tot 21.00 u.
Opgelet:
(identiteitsdocumenten, reispassen en rijbewijzen tot 20.15 u.)