UA-140582099-1

Verkiezingen 2019 

Gemeente- en provincieraadsverkiezingen: 
De verkiezingen voor de vernieuwing van de gemeente- en provincieraden hebben van rechtswege plaats om de zes jaar, op de tweede zondag van oktober.

Verkiezingen van het Europees, federaal en Vlaams parlement: 
Sinds de verkiezingen van 2014 worden de federale verkiezingen om de 5 jaar gehouden in plaats van  om de 4 jaar. Ook de Europese en Vlaamse verkiezingen vallen om de 5 jaar waardoor deze verkiezingen indien mogelijk alle 3 op dezelfde dag georganiseerd worden.

Wie moet stemmen?

Elke Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar heeft stemplicht, ook al bevindt hij zich in het buitenland. Niet-Belgen kunnen stemmen voor bepaalde verkiezingen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen:

een EU-onderdaan kan zijn stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen en bij de gemeenteraadsverkiezingen.

onderdanen van buiten de Europese Unie kunnen enkel deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Wil je als EU-onderdaan of als onderdaan van buiten de Europese Unie stemmen in België, dan moet je hiervoor een aanvraag indienen. Eenmaal je stemrecht hebt verkregen, ben je verplicht om te gaan stemmen bij elke volgende verkiezing waarvoor je stemgerechtigd bent.

Voorwaarden

Belgen

Je bent kiesgerechtigd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

je moet Belg zijn, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten;

je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen;

je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht;

je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (1 maart 2019);

woon je in het buitenland dan gelden andere regels. Check ze op de officiële website van de verkiezingen.

Niet-Belgen

Voor de verkiezingen van 26 mei 2019 kunnen enkel Belgen en EU-onderdanen hun stem uitbrengen. EU-onderdanen kunnen enkel stemmen voor het Europees Parlement en moeten zich vooraf registreren. Personen die zich in het verleden reeds registreerden om in België te stemmen voor het Europees Parlement blijven op de kieslijst staan en moeten zich niet opnieuw registreren. De dienst burgerzaken kan nakijken of je al geregistreerd bent.

Registreren

Meld je liefst vóór 20 februari 2019 bij de dienst burgerzaken van het gemeentebestuur.

Breng een bewijs van je identiteit mee.

Ter plaatse kun je een registratiedocument invullen en ondertekenen.

Voorwaarden

Wil je je als EU-onderdaan laten inschrijven voor de Europese verkiezingen van 2019 of voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024, dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen;

je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht;

je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente (je hoofdverblijfplaats).

Niet-Europese onderdanen kunnen enkel stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in 2024.

Meer info (in meerdere talen) is beschikbaar via europeanelections.belgium.be.

Benodigdheden

Oproepingsbrief en identiteitskaart.

Procedure

Iedere persoon die ingeschreven is op de kiezerslijst, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau.

De kiezers ingeschreven op de kiezerslijst krijgen een oproepingsbrief met de post. Heb je geen oproepingsbrief gekregen of heb je hem verloren, dan kun je tot op de dag van de verkiezingen een duplicaat vragen bij de dienst burgerzaken van de gemeente. Je krijgt gratis een duplicaat van de oproepingsbrief op vertoon van je identiteitskaart.

Op de dag van de verkiezing ga je met je oproepingsbrief en je identiteitskaart naar het stembureau dat op je oproepingsbrief vermeld staat om te stemmen

Links

Stemmen bij volmacht

Binnenlandse Zaken – Directie van de verkiezingen

EU-onderdanen in België

 
Dienst Bevolking
Viviane Muësen - Ria Dobbelaere
Greet De Backer - Wilfried Van Den Eynden - Ana Chitchyan
e-mail: bevolking@wijnegem.be
telefoon: 03 288 21 40 fax: 03 288 21 49
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem
Openingsuren:

maandag t.e.m. vrijdag:
van 8.30 u. tot 12.00 u.

donderdagavond:
van 18.00 u. tot 21.00 u.
Opgelet:
(identiteitsdocumenten, reispassen en rijbewijzen tot 20.15 u.)