UA-140582099-1

Uittreksel uit het strafregister 

(vroeger attest van goed gedrag en zeden)

Sinds 1 april 2018 moet je een uittreksel uit het strafregister niet langer bij de politie, maar bij de dienst bevolking van de gemeente waar je bent ingeschreven, aanvragen.

Dit uittreksel moet persoonlijk door de belanghebbende worden aangevraagd.

Dit houdt in dat de persoon zelf naar de dienst bevolking moet komen om de aanvraag te doen en het uittreksel mee te nemen. Dit om privacy redenen.

Indien je niet persoonlijk de aanvraag kan doen en het uittreksel ophalen, geef je de volmacht aan een derde persoon.
In deze, door jou ondertekende volmacht vermeld je je naam, voornaam, adres, rijksregisternummer, telefoonnummer en de reden van de aanvraag.
Je voegt ook een kopie van jouw identiteitskaart bij.

Het uittreksel wordt onmiddellijk meegegeven. Het is dus onnodig dit vooraf via telefoon of e-mail aan te vragen.

Enkel wanneer het uittreksel dient voor het buitenland en door de burgemeester moet worden ondertekend, kan je het uittreksel aanvragen via e-mail. Na 3 werkdagen kan je dan het uittreksel persoonlijk ophalen bij de dienst bevolking.
In deze mail vermeld je de naam en voornaam, adres, rijksregisternummer, telefoonnummer en reden van de aanvraag. Bij ophaling wordt gevraagd om je identiteitskaart mee te nemen.

In geen enkel geval wordt een uittreksel via post of e-mail opgestuurd.

De uittreksels worden enkel in het Nederlands afgeleverd. Een vertaling kunnen we je niet bezorgen.

Soorten uittreksel:

Model 595 Strafwetboek: algemeen model
Wordt afgeleverd voor het gewone gebruik.

Model 596.1 Strafwetboek: gereglementeerde activiteit (hier dient u de activiteit te specifiëren)
Wordt afgeleverd aan iedereen die een activiteit wenst uit te voeren waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk zijn vastgesteld.

Model 596.2 Strafwetboek: activiteit met minderjarigen.
Voor iedereen die een activiteit met minderjarigen uitvoert.

Buschauffeurs bij de Lijn dienen voor een model 596-2 een formulier te laten invullen bij de werkgever.

 
 
Dienst Bevolking
Viviane Muësen - Ria Dobbelaere
Greet De Backer - Wilfried Van Den Eynden - Ana Chitchyan
e-mail: bevolking@wijnegem.be
telefoon: 03 288 21 40 fax: 03 288 21 49
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem
Openingsuren:

maandag t.e.m. vrijdag:
van 8.30 u. tot 12.00 u.

donderdagavond:
van 18.00 u. tot 21.00 u.
Opgelet:
(identiteitsdocumenten, reispassen en rijbewijzen tot 20.15 u.)