UA-140582099-1

Het rijbewijs 

Voor het besturen van een motorvoertuig (auto, motorfiets of bromfiets, ...) hebt u een rijbewijs nodig, afgeleverd door de dienst bevolking.
Dit rijbewijs kan u krijgen na het afleggen van een theoretische en een praktische proef.
Bij het aanvraagformulier voor een Europees/Belgisch rijbewijs kunnen we de foto en de handtekening van uw identiteitskaart gebruiken.
Wil u deze foto wijzigen, moet u één recente foto meebrengen
Bij internationaal rijbewijs moet u altijd één recente pasfoto meebrengen.
Rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen worden door een firma te Brussel aangemaakt.
Daardoor kan het enkele dagen duren voordat u uw rijbewijs kan afhalen.
Hiervoor krijgt u geen (noch schriftelijk, noch telefonisch) bericht, het tijdstip wanneer uw rijbewijs beschikbaar is, wordt u bij de aanvraag meegedeeld.
De rijbewijzen MOETEN binnen de 3 maanden na aanvraag te worden afgehaald, zo niet worden ze ambtshalve vernietigd.  

A. Voorlopige rijbewijzen:

De praktische rijexamens kunnen pas vanaf de leeftijd van 18 jaar worden afgelegd. Dit geldt voor de beide modellen.
Het theoretisch examen mag niet vervallen zijn.
Wanneer het voorlopig rijbewijs is vervallen, moet het terug op de dienst rijbewijzen worden ingeleverd. 

A 1. Het model 18 maanden:
- vanaf 18 jaar
- geslaagd zijn voor het theoretisch examen
- eerst 20 praktijklessen volgen bij de rijschool
- pas daarna komt u het voorlopig rijbewijs aanvragen,
- MOET u meebrengen: attest theorie examencentrum (ingevuld en voor- en achterkant ondertekend) + bekwaamheidsattest rijschool)
- u mag daarna zonder begeleider verder oefenen
- stage minimum 3 maanden
- dit model kan niet worden verlengd en kan slechts één keer worden verkregen
- dit model kan voor de vervaldatum worden omgewisseld voor een model 36 indien u voorheen nog geen model 36 heeft gehad

meebrengen:
- attest theorie examencentrum + bekwaamheidsattest rijschool
- 1 pasfoto (we kunnen ook de foto en de handtekening van uw identiteitskaart gebruiken indien deze recent en gelijkend zijn)
- 20 euro

Theorie kan u al vanaf de leeftijd van 17 jaar afleggen in het examencentrum.
Deze examens blijven 3 jaar geldig.

A 2. Het model 36 maanden:
- vanaf 17 jaar
- geslaagd zijn voor het theoretisch examen
A 2.1. ofwel worden er geen praktijklessen gevolgd bij de rijschool
- op het attest van het examencentrum moeten de gegevens van de begeleiders worden ingevuld en door hen worden ondertekend. De gemeente van woonst van de begeleider kijkt dit na en geeft zijn goedkeuring.
- de begeleiders moeten een opleidingsattest (3 uur vorming bij de rijschool) bijvoegen
A 2.2.- ofwel volgt u een basisopleiding van 6 uren praktijk in de rijschool
- elke erkende rijschool dient een opleiding aan te bieden van maximum 6 uren praktische rijlessen waarvan de inhoud wordt bepaald in ministeriële - omzendbrief
- alleen met de begeleiders, die op het voorlopig rijbewijs zijn vermeld, oefenen (hou rekening met de voorwaarden), geen andere passagiers
- stage minimum 3 maanden (examen afleggen vanaf 18 jaar)
- dit model kan slechts na een wachttijd van 3 jaar terug worden verkregen
- dit model kan voor de vervaldatum worden omgewisseld voor een model 18 indien daarvoor nog geen model 18 werd uitgereikt

meebrengen:
- attest theorie examencentrum
- 1 pasfoto (of we kunnen ook de foto en de handtekening van uw identiteitskaart gebruiken indien deze gelijkend zijn)
- 20 euro

Theorie kan u al vanaf de leeftijd van 17 jaar afleggen in het examencentrum.
Deze examens blijven 3 jaar geldig.

A 3. Het model 12 maanden:

Vanaf vrijdag 1 februari 2019 kunnen de aanvragen voor een voorlopig rijbewijs M12 worden ingediend.

Ziehier de belangrijkste principes:

  • voor kandidaten waarvan het vorig voorlopig rijbewijs M36 of M18 niet meer geldig is en die in de wachttijd van 3 jaar zitten;
  • het theoretisch examen moet nog geldig zijn, dus minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn.
    Als dat niet zo is, dan moet eerst het theoretisch examen opnieuw worden afgelegd;
  • de kandidaat moet 6 uur rijschool hebben gevolgd.
    Deze lessen moeten gevolgd zijn nadat de geldigheid van zijn vorig voorlopig rijbewijs (M36 of M18) verlopen was. Rijschoollessen zijn 3 jaar geldig;
  • op het voorlopig rijbewijs M12 wordt minstens één begeleider vermeld, deze begeleider moet een begeleidersattest voorleggen;
  • de stage wordt geacht vervuld te zijn onder dekking van het vorig voorlopig rijbewijs;
  • de kandidaat blijft vrij om ook met stageattest het rijexamen af te leggen. Dit examen wordt dan afgelegd met de rijschool.

B. Rijbewijzen:

B.1. Omwisseling van voorlopig rijbewijs naar een rijbewijs of verhoging categorie

bij aanvraag:
- het attest van het examencentrum (ingevuld en voor- en achterkant ondertekend)
- 1 pasfoto (of we kunnen ook de foto en de handtekening van uw identiteitskaart gebruiken indien deze gelijkend zijn)
- 20 euro

bij afhaling:
- uw voorlopig rijbewijs (+ bij verhoging categorie: het huidig rijbewijs) 

B.2. Omwisseling van oud model naar kaartmodel

Vanaf 1 mei 2013 schakelde de gemeente Wijnegem over naar de rijbewijzen van het kaartmodel.
Deze zijn 10 jaar geldig, uitgezonderd de rijbewijzen met medische rijgeschiktheid (is de geldigheid van het attest).  

Wil u dit aanvragen, vult u het aanvraagformulier (te verkrijgen op de dienst bevolking) in, en ondertekent het op voor- en achterkant.

meebrengen:
- 1 pasfoto (of we kunnen ook de foto en de handtekening van uw identiteitskaart gebruiken indien deze gelijkend zijn)
- 20 euro
- uw huidig rijbewijs

B.3. Verlies/Diefstal van het rijbewijs

U doet eerst aangifte bij de politie
meebrengen:
- attest van aangifte van verlies of diefstal (verkregen bij de politie), voor- en achterkant ondertekenen
- 1 pasfoto (of we kunnen ook de foto en de handtekening van uw identiteitskaart gebruiken indien deze gelijkend zijn)
- 20 euro

B.4. Hernieuwing van de medische rijgeschiktheid - groep 2

U ondergaat eerst een medische keuring bij een erkende geneesheer (meestal via de werkgever)
U vult het aanvraagformulier (te verkrijgen op de dienst bevolking) in, voor- en achterkant ondertekenen.
meebrengen:
- het rijgeschiktheidsattest groep 2 (afgeleverd door de erkende medische keuringsdienst)
- 1 pasfoto (of we kunnen ook de foto en de handtekening van uw identiteitskaart gebruiken indien deze gelijkend zijn)
- 20 euro
- uw huidig rijbewijs

B.5. Hernieuwing van de medische rijgeschiktheid - groep 1

U ondergaat eerst een medische keuring.
U vult het aanvraagformulier (te verkrijgen op de dienst bevolking) in, voor- en achterkant ondertekenen.
meebrengen:
- het rijgeschiktheidsattest groep 1 (afgeleverd door de geneesheer)
- 1 pasfoto (of we kunnen ook de foto en de handtekening van uw identiteitskaart gebruiken indien deze gelijkend zijn)
- 20 euro voor de eerste aanvraag, nadien is het gratis
- uw huidig rijbewijs

B.6. Hernieuwing vakbekwaamheid

U vult het aanvraagformulier (te verkrijgen op de dienst bevolking) in, voor- en achterkant ondertekenen. De gegevens van de vakbewaamheid worden door de rijschool aan ons bezorgd.
meebrengen:
- 1 pasfoto (of we kunnen ook de foto en de handtekening van uw identiteitskaart gebruiken indien deze gelijkend zijn)
- 20 euro
- uw huidig rijbewijs

B.7. Internationale rijbewijzen

Wil u dit aanvragen, vult u het aanvraagformulier (te verkrijgen op de dienst bevolking) in.
meebrengen:
- 1 pasfoto
- 16 euro
- uw huidig rijbewijs
- het vervallen internationaal rijbewijs

Het internationale rijbewijs is 3 jaar geldig.
Opgelet, wanneer cat. C of D geen 3 jaar meer geldig zijn, krijgt u als einddatum deze van cat. C of D, tenzij u deze 2 niet op het internationale rijbewijs vermeld. 
Let op:
- het Europees/Belgisch rijbewijs moet nog geldig zijn, want dit wordt vermeld op het internationale rijbewijs.
- in het buitenland moet u steeds in het bezit zijn van zowel het internationaal rijbewijs als het Europees/Belgisch rijbewijs.

 

Erkende arbeidsgeneeskundige dienst: 

Medisch Centrum Antwerpen - dienst autobestuurders
Pelikaanstraat 4-6-8
2018 Antwerpen
tel.: 03 226 69 62
fax: 03 231 49 02
 

Adres Examencentrum van Antwerpen-Deurne:

Santvoortbeeklaan 34
2100 Antwerpen-Deurne
tel.: 03 325 19 24

Voor informatie over alle categorieën van rijbewijzen: www.mobilit.fgov.be
Voor informatie over het Belgisch verkeersreglement: www.wegcode.be

 
Dienst Bevolking
Viviane Muësen - Ria Dobbelaere
Greet De Backer - Wilfried Van Den Eynden - Ana Chitchyan
e-mail: bevolking@wijnegem.be
telefoon: 03 288 21 40 fax: 03 288 21 49
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem
Openingsuren:

maandag t.e.m. vrijdag:
van 8.30 u. tot 12.00 u.

donderdagavond:
van 18.00 u. tot 21.00 u.
Opgelet:
(identiteitsdocumenten, reispassen en rijbewijzen tot 20.15 u.)