Het rijbewijs 

Voor het besturen van een motorvoertuig (auto, motorfiets of bromfiets, ...) hebt u een rijbewijs nodig, afgeleverd door de dienst bevolking.
Dit rijbewijs kan u krijgen na het afleggen van een theoretische en een praktische proef.
Bij het aanvraagformulier voor een Europees/Belgisch rijbewijs kunnen we de foto en de handtekening van uw identiteitskaart gebruiken.
Wil u dit wijzigen, moet u dan ook één recente foto meebrengen
Bij internationaal rijbewijs moet u altijd één recente pasfoto meebrengen.
Rijbewijzen, voorlopige rijbewijzen en internationale rijbewijzen worden door een firma te Brussel aangemaakt.
Daardoor kan het enkele dagen duren voordat u uw rijbewijs kan afhalen.
Hiervoor krijgt u geen bericht, het tijdstip wanneer uw rijbewijs beschikbaar is, wordt u bij de aanvraag meegedeeld.

A. Voorlopige rijbewijzen:

De praktische rijexamens kunnen pas vanaf de leeftijd van 18 jaar worden afgelegd. Dit geldt voor de beide modellen.

A 1. Het model 18 maanden:
- vanaf 18 jaar
- geslaagd zijn voor het theoretisch examen
- eerst 20 praktijklessen volgen bij de rijschool
- pas daarna komt u het voorlopig rijbewijs aanvragen. (MOET u meebrengen: attest theorie examencentrum + bekwaamheidsattest rijschool)
- u mag daarna zonder begeleider verder oefenen
- stage minimum 3 maanden
- dit model kan niet worden verlengd en kan slechts één keer worden verkregen

meebrengen:
- attest theorie examencentrum + bekwaamheidsattest rijschool
- 1 pasfoto (of we kunnen ook de foto en de handtekening van uw identiteitskaart gebruiken indien deze gelijken zijn)
- 20 euro

Theorie kan u al vanaf de leeftijd van 17 jaar afleggen in het examencentrum.
Deze examens blijven 3 jaar geldig.

A 2. Het model 36 maanden:
- vanaf 17 jaar
- geslaagd zijn voor het theoretisch examen
- op de aanvraag moeten de gegevens van de begeleider(s) worden vermeld. De gemeente van woonst van de begeleider kijkt dit na en geeft zijn goedkeuring.
- ofwel worden er geen praktijklessen gevolgd bij de rijschool
- ofwel volgt u een basisopleiding van 6 uren praktijk in de rijschool
- elke erkende rijschool dient een opleiding aan te bieden van maximum 6 uren praktische rijlessen waarvan de inhoud wordt bepaald in ministeriële - omzendbrief
- steeds met  1 begeleider oefenen (hou rekening met de voorwaarden), geen andere passagiers
- stage minimum 3 maanden (examen afleggen vanaf 18 jaar)
- dit model kan slechts na een wachttijd van 3 jaar terug worden verkregen

meebrengen:
- attest theorie examencentrum
- 1 pasfoto (of we kunnen ook de foto en de handtekening van uw identiteitskaart gebruiken indien deze gelijkend zijn)
- 20 euro

Theorie kan u al vanaf de leeftijd van 17 jaar afleggen in het examencentrum.
Deze examens blijven 3 jaar geldig.

B. Rijbewijzen:

B.1. Omwisseling van oud model naar kaartmodel

Vanaf 1 mei 2013 schakelde de gemeente Wijnegem over naar de rijbewijzen van het kaartmodel.
Deze zijn 10 jaar geldig, uitgezonderd de rijbewijzen met medische rijgeschiktheid.  

Wil u dit aanvragen, vult u het aanvraagformulier (te verkrijgen op de dienst bevolking) in
meebrengen:
- 1 pasfoto (of we kunnen ook de foto en de handtekening van uw identiteitskaart gebruiken indien deze gelijkend zijn)
- 20 euro
- uw huidig rijbewijs

B.2. Verlies/Diefstal van het rijbewijs

U doet eerst aangifte bij de politie
meebrengen:
- attest van aangifte van verlies of diefstal (verkregen bij de politie)
- 1 pasfoto (of we kunnen ook de foto en de handtekening van uw identiteitskaart gebruiken indien deze gelijkend zijn)
- 20 euro

B.3. Hernieuwing van de medische rijgeschiktheid - groep 2

U ondergaat eerst een medische keuring bij een erkende geneesheer (meestal via de werkgever)
U vult u het aanvraagformulier (te verkrijgen op de dienst bevolking) in.
meebrengen:
- het rijgeschiktheidsattest groep 2 (afgeleverd door de erkende medische keuringsdienst)
- 1 pasfoto (of we kunnen ook de foto en de handtekening van uw identiteitskaart gebruiken indien deze gelijkend zijn)
- 20 euro
- uw huidig rijbewijs

B.3. Hernieuwing van de medische rijgeschiktheid - groep 1

U ondergaat eerst een medische keuring.
U vult u het aanvraagformulier (te verkrijgen op de dienst bevolking) in.
meebrengen:
- het rijgeschiktheidsattest groep 1 (afgeleverd door de geneesheer)
- 1 pasfoto (of we kunnen ook de foto en de handtekening van uw identiteitskaart gebruiken indien deze gelijkend zijn)
- 20 euro voor de eerste aanvraag, nadien is het gratis
- uw huidig rijbewijs

B.4. Internationale rijbewijzen

Wil u dit aanvragen, vult u het aanvraagformulier (te verkrijgen op de dienst bevolking) in.
meebrengen:
- 1 pasfoto
- 16 euro
- uw huidig rijbewijs
- het vervallen internationaal rijbewijs

Het internationale rijbewijs is 3 jaar geldig. 
Let op:
- het Europees/Belgisch rijbewijs moet nog geldig zijn, want dit wordt vermeld op het internationale rijbewijs.
- in het buitenland moet u steeds in het bezit zijn van zowel het internationaal rijbewijs als het Europees/Belgisch rijbewijs.

 

Erkende arbeidsgeneeskundige dienst: 

Medisch Centrum Antwerpen - dienst autobestuurders
Pelikaanstraat 4-6-8
2018 Antwerpen
tel.: 03 226 69 62
fax: 03 231 49 02
 

Adres Examencentrum van Antwerpen-Deurne:

Santvoortbeeklaan 34
2100 Antwerpen-deurne
tel.: 03 325 19 24

Voor informatie over alle categorieën van rijbewijzen: www.mobilit.fgov.be
Voor informatie over het Belgisch verkeersreglement: www.wegcode.be

 
Dienst Bevolking
Viviane Muësen - Ria Dobbelaere
Greet De Backer - Wilfried Van Den Eynden - Ana Chitchyan
e-mail: bevolking@wijnegem.be
telefoon: 03 288 21 40 fax: 03 288 21 49
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem
Openingsuren:

maandag t.e.m. vrijdag:
van 8.30 u. tot 12.00 u.

donderdagavond:
van 18.00 u. tot 21.00 u.
Opgelet:
(identiteitsdocumenten, reispassen en rijbewijzen tot 20.15 u.)