Reispas  

Vraag tijdig uw reispas aan!!

Waarvoor hebt u een reispas nodig?

Een reispas voor bestemmingen buiten de Europese Unie moet u tijdig aanvragen.
Dat is zeker het geval wanneer u ook nog een visum nodig hebt.
Kinderen hebben ook vaak andere reisdocumenten nodig dan volwassenen.
De dienst bevolking kan u hierover informeren.

Procedures

Een gewone procedure (+/- 14 dagen levertijd) kost:
- voor minderjarige inwoners: € 35
- voor meerderjarige inwoners: € 65

Een spoedprocedure kost:
- voor minderjarigen inwoners: € 210
- voor meerderjarige inwoners € 240
Wanneer onze dienst bevolking de aanvraag voor een reispas met de spoedprocedure kan aanvragen vóór 15.00 u., wordt de reispas een werkdag later geleverd.

Aanvraag

Opgelet op donderdagavond kunnen de reispassen enkel aangevraagd worden tot 20:15 u.

De aanvraag gebeurt via de gemeente.

U voegt er steeds 1 recente kleurenpasfoto met een lichte egale achtergrond bij.
Opgelet, de tanden mogen NIET zichtbaar zijn.

Daar u uw vingerafdrukken moet registreren en uw handtekening moet plaatsen, moet u de aanvraag  persoonlijk doen.

De betaling gebeurt contant of via bankcontact.

Bezit u al een reispas, al dan niet vervallen, dan brengt u die mee.

Reispassen worden niet in de gemeente zelf aangemaakt.
In normale omstandigheden wordt een paspoort na 10 dagen na verzending geleverd.
Als u bij de aanvraag uw e-mailadres opgeeft, krijgt u automatisch een bericht wanneer uw reispas beschikbaar is.

Wij raden u zeer sterk aan veertien dagen in acht te nemen.
Er kunnen immers steeds onvoorziene technische problemen optreden of er kunnen feestdagen tussenkomen die de afwerking van de aanvragen vertragen.

Er bestaat ook nog een voorlopig paspoort om humanitaire redenen.
Dit paspoort is beperkt in tijd en kan u aanvragen bij een ongeval, een ernstige ziekte, het overlijden … van een naaste in het buitenland.

Meer info krijgt u op de dienst bevolking of rechtstreeks bij de dienst paspoorten F.O.D. Buitenlandse Zaken, tel. 02 501 81 11, ook in het weekend is de dienst op dit telefoonnummer bereikbaar.

Voor mensen die vaak reizen, bestaat er een reispas dat u enkel via de spoedprocedure kan aanvragen en dat 64 bladzijden bevat.

Informeer u voor u vertrekt en kijk steeds de vervaldatum van uw identiteitskaart of van uw paspoort na.
Voor de meeste bestemmingen moet het vereiste identiteitsbewijs nog 6 maanden geldig zijn na de datum van terugkeer.

Voor meer informatie, o.a. over visa, raadpleeg:  www.diplomatie.be

 
Dienst Bevolking
Viviane Muësen - Ria Dobbelaere
Greet De Backer - Wilfried Van Den Eynden - Ana Chitchyan
e-mail: bevolking@wijnegem.be
telefoon: 03 288 21 40 fax: 03 288 21 49
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem
Openingsuren:

maandag t.e.m. vrijdag:
van 8.30 u. tot 12.00 u.

donderdagavond:
van 18.00 u. tot 21.00 u.
Opgelet:
(identiteitsdocumenten, reispassen en rijbewijzen tot 20.15 u.)