UA-140582099-1

Reispas  

Vraag tijdig uw reispas aan!!

Waarvoor hebt u een reispas nodig?

Een reispas voor bestemmingen buiten de Europese Unie moet u tijdig aanvragen.
Dat is zeker het geval wanneer u ook nog een visum nodig hebt.
Kinderen hebben ook vaak andere reisdocumenten nodig dan volwassenen.
Voor meer informatie, o.a. over visa, geldigheidsduur, nodige documenten, raadpleeg:  www.diplomatie.be

Wij raden u zeer sterk aan veertien dagen in acht te nemen.
Er kunnen immers steeds onvoorziene technische problemen optreden of er kunnen feestdagen tussenkomen die de afwerking van de aanvragen vertragen.

Een reispas heeft de volgende geldigheidsduur:
- voor minderjarigen: 5 jaar
- voor meerderjarigen: 7 jaar
- voor erkende vluchtelingen en erkende staatlozen: 2 jaar

Procedures

A. gewone procedure
- Aanvraag bij de gemeente tijdens de openingsuren, (donderdagavond enkel tot 20:15 u., niet tot 21:00 u.)
- Meebrengen: 1 recente kleurenpasfoto met een lichte egale achtergrond bij (opgelet, de tanden mogen NIET zichtbaar zijn: controleer uw foto via de fotomatrix).
Bezit u al een reispas, al dan niet vervallen, dan brengt u die mee. Indien u de reispas heeft verloren, haal dan eerst een bewijs van verlies bij de poilitie.
- Daar u uw vingerafdrukken moet registreren en uw handtekening moet plaatsen, moet u de aanvraag  persoonlijk doen.
- levertijd: +/- 14 dagen
- kost voor minderjarige inwoners: € 35
- kost voor meerderjarige inwoners: € 65
- kost voor erkende vluchtelingen en erkende staatlozen ingeschreven in de gemeente: € 61
De minderjarige moet vergezeld zijn van de gezag-uitvoerende ouder of voogd die de aanvraag ondertekent.
Als u bij de aanvraag uw e-mailadres opgeeft, krijgt u automatisch een bericht wanneer uw reispas beschikbaar is.
De betaling gebeurt bij de aanvraag: contant of via bankcontact.

B. spoedprocedure :
- Aanvraag bij de gemeente tijdens de openingsuren, (donderdagavond enkel tot 20:15 u., niet tot 21:00 u.)
Wanneer onze dienst bevolking de aanvraag voor een reispas met de spoedprocedure aanvraagt vóór 15.00 u., wordt de reispas een werkdag later geleverd.
meebrengen: 1 recente kleurenpasfoto met een lichte egale achtergrond bij. Opgelet, de tanden mogen NIET zichtbaar zijn.
- Bezit u al een reispas, al dan niet vervallen, dan brengt u die mee. Indien u de reispas heeft verloren, haal dan eerst een bewijs van verlies bij de poilitie.
- Daar u uw vingerafdrukken moet registreren en uw handtekening moet plaatsen, moet u de aanvraag  persoonlijk doen.
 kost voor minderjarigen inwoners: € 210
 kost voor meerderjarige inwoners € 240
- De minderjarige moet vergezeld zijn van de gezag-uitvoerende ouder of voogd die de aanvraag ondertekent.
- Als u bij de aanvraag uw e-mailadres opgeeft, krijgt u automatisch een bericht wanneer uw reispas beschikbaar is.
De betaling gebeurt bij de aanvraag: contant of via bankcontact.

C. superdringende procedure
voorwaarden:
- Voor Belgen, erkende vluchtelingen en erkende staatlozen ingeschreven in de gemeente
- niet voor Belgen ingeschreven in een consulaire post en vreemdelingen
- Geen 2 of meer verloren of gestolen paspoorten in de voorbije 5 jaar
- Niet het voorwerp zijn van een gerechtelijke, politionele of administratieve maatregel die de onvoorwaardelijke uitreiking van een nieuw paspoort verhindert.
- een minderjarige moet bij de aanvraag vergezeld worden door minstens één ouder die op hetzelfde adres woont
aanvraag en ophaling;
-bij de gemeente, tijdens de openingsuren, door voor 15:30 u. een paspoort aan te vragen en dat paspoort 4,5 uur later op te halen aan het loket in de Koloniënstraat 11 te Brussel
-rechtstreeks bij het loket, van maandag tot vrijdag van 08:30 u; tot 20:00 u. en op zaterdag van 08:30 u. tot 1200 u. in de Koloniënstraat 11 te Brussel.
Een paspoort aangevraagd op zaterdagvoormiddag zal de volgende werkdag vanaf 10:30 u. beschikbaar zijn (overzicht)
- Kost voor minderjarigen inwoners:
aangevraagd bij de gemeente, af te halen te Brussel:€ 270
aangevraagd en af te halen te Brussel: € 320
- Kost voor meerderjarige inwoners
aangevraagd bij de gemeente, af te halen te Brussel:€ 300
aangevraagd en af te halen te Brussel: € 350
De betaling gebeurt bij de aanvraag: contant of via bankcontact.


Er bestaat ook nog een voorlopig paspoort om humanitaire redenen.
Dit paspoort is beperkt in tijd en kan u aanvragen bij een ongeval, een ernstige ziekte, het overlijden … van een naaste in het buitenland.

Meer info krijgt u op de dienst bevolking of rechtstreeks bij de dienst paspoorten F.O.D. Buitenlandse Zaken, tel. 02 501 81 11, ook in het weekend is de dienst op dit telefoonnummer bereikbaar.

Voor mensen die vaak reizen, bestaat er een reispas dat u enkel via de spoedprocedure kan aanvragen en dat 64 bladzijden bevat.

Informeer u voor u vertrekt en kijk steeds de vervaldatum van uw identiteitskaart of van uw paspoort na.
Voor de meeste bestemmingen moet het vereiste identiteitsbewijs nog 6 maanden geldig zijn na de datum van terugkeer.

Voor meer informatie, o.a. over visa, raadpleeg:  www.diplomatie.be

 

 
Dienst Bevolking
Viviane Muësen - Ria Dobbelaere
Greet De Backer - Wilfried Van Den Eynden - Ana Chitchyan
e-mail: bevolking@wijnegem.be
telefoon: 03 288 21 40 fax: 03 288 21 49
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem
Openingsuren:

maandag t.e.m. vrijdag:
van 8.30 u. tot 12.00 u.

donderdagavond:
van 18.00 u. tot 21.00 u.
Opgelet:
(identiteitsdocumenten, reispassen en rijbewijzen tot 20.15 u.)