UA-140582099-1

De elektronische identiteitskaart voor kinderen  

Wat is Kids-ID?

De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar dat verplicht is wanneer een kind jonger dan 12 jaar naar het buitenland reist (en niet beschikt over een ander geldig reisdocument).

De Kids-ID is een reisdocument dat geldig is in de meeste Europese landen (behalve Litouwen, Bulgarije, Roemenië en Slowakije).
Als u reist naar een land waarvoor u een reispaspoort nodig hebt, moet u ook voor een kind jonger dan 12 jaar een reispaspoort aanvragen.
Opgelet het kind moet steeds vergezeld zijn door een volwassene met een geldige identiteitskaart, of met een toelatingsbewijs van de ouders.

De Kids-ID vervangt het vroegere kartonnen identiteitsbewijs met foto.
Voor kinderen met een vreemde nationaliteit blijft het kartonnen identiteitsbewijs behouden.

De Kids-ID is altijd 3 jaar geldig.
Dit maakt dat een Kids-ID die werd aangevraagd nadat het kind 9 jaar werd, langer dan de leeftijd van 12 jaar geldig is.
Daardoor kan het zijn dat er geen automatische uitnodiging wordt verstuurd voor het verkrijgen van een elekronische identiteiskaart (eID) op 12-jarige leeftijd.
U kan echter altijd spontaan een eID aanvragen wanneer de leeftijd van 12 jaar naderbij komt.     

Welke gegevens staan op de Kids-ID?

Op de voorzijde: naam en voornaam, geboortedatum en –plaats, geslacht, nationaliteit, namen en voornamen van de ouders, pasfoto.
Op de achterzijde: rijksregisternummer, telefoonnummer van Hallo Ouders
Op de elektronische chip: adresgegevens

Hoe een Kids-ID aanvragen?

De Kids-ID, voor kinderen jonger dan 12 jaar, moet aangevraagd worden door één van de ouders (die het ouderlijk gezag uitoefenen) of door de voogd bij wie het kind is ingeschreven en dit in aanwezigheid van het kind.
De Kids-ID is enkel verplicht als u met uw kind naar het buitenland reist: het wordt dus enkel afgeleverd op uw vraag.

U wordt ook niet opgeroepen om de Kids-ID te vervangen bij het verstrijken van de geldigheidsduur.
U bent dus zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van de Kids-ID als u met uw kinderen jonger dan 12 jaar naar het buitenland wil reizen!


De ambtenaar van de bevolking zal u een document voorleggen met de gegevens die op de Kids-ID zullen voorkomen.
Op basis van dit document zal de Kids-ID opgemaakt worden.
Controleer dus steeds of alle gegevens correct weergegeven zijn.
U zal een aanvraagformulier moeten ondertekenen waarmee u verklaart akkoord te gaan met de gegevens vermeld op het document.

Wat brengt u mee?

* het kind moet steeds aanwezig zijn bij de aanvraag van de Kids-ID
* een recente pasfoto van het kind.
De normen voor een pasfoto voor een Kids-ID zijn dezelfde als die voor de elektronische identiteitskaarten.
Alle pasfoto's die afwijken van de voorschriften (schoolfoto's met een niet-egale en/of donkere achtergrond of digitale foto's van slechte kwaliteit) worden niet aanvaard!

Wanneer kan u de Kids-ID afhalen?

Drie à vier weken na de aanvraag van de Kids-ID zal het kind een brief met code(s) ontvangen.
Na ontvangst van deze code(s) kan u de Kids-ID afhalen.
U brengt de brief met de code(s) en eventueel een eerder afgeleverd identiteitsbewijs/Kids-ID (of een attest van verlies) mee.

Welke codes krijgt uw kind?

Elke Kids-ID beschikt over 2 codes:
- de PUK-code is nodig om de Kids-ID te activeren bij afhaling
- de code 'contact met ouders' is nodig om de dienst Hallo Ouders te activeren.

Kinderen jonger dan 6 jaar krijgen enkel een pukcode.

Kinderen ouder dan 6 jaar krijgen nog een derde code:
- met de PIN-code kan uw kind zich elektronisch identificeren (bvb. op bepaalde websites die alleen toegankelijk zijn voor kinderen).
Vanaf 6 jaar kan de ouder de toestemming geven om het elektronisch identiteitscertificaat al dan niet te activeren.

De PIN-code kan gewijzigd worden na de activatie.

De codes zijn nodig bij bepaalde verrichtingen (zoals het aanpassen van het adres op de identiteitskaart na een adreswijziging) en kunnen niet terug opgevraagd worden.
Het is dus belangrijk om deze codes goed te bewaren!

Indien u de PUK- en PINcode van uw kind niet meer in uw bezit heeft, kan u deze ZELF aanvragen via de volgende link: 
http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/
N​a 14 dagen dient u persoonlijk met de Kids-id van uw kind deze codes op de dienst bevolking af te halen (u krijgt hiervoor geen uitnodiging of telefonische oproep).

Wat is ’Hallo Ouders‘?

Op de achterzijde van de Kids-ID staat een telefoonnummer dat nuttig kan zijn in geval van nood.
Het is een algemeen telefoonnummer dat identiek is voor alle kinderen.
Na activering van de Kids-ID kunnen de ouders aan dit nummer een lijst van 7 persoonlijke telefoonnummers toekennen, die achtereenvolgens gecontacteerd zullen worden in een door de ouders vooraf bepaalde volgorde.
Het telefoonnummer is ook verbonden met Child Focus.
Voor de activering en beheer van de lijst van telefoonnummers hebt u de code 'contact ouders' en het rijksregisternummer van uw kind nodig.
Om deze dienst te activeren: www.halloouders.be of 078/150.350.

Voor elke vraag over de werking van het unieke nummer kan u zich wenden tot de helpdesk: 078/150.311 (elke werkdag tussen 8 en 18 uur) of servicedesk@fedict.be

Wat is de kostprijs?

De Kids-ID kost € 6,40.

voor (zeer) dringende aanvragen:
A. procedure van 3 werkdagen (dringend):
-1ste kind: € 84,00 
-2de kind: € 55,50 
opgelet: enkel bij gelijktijdige aanvraag voor beide kinderen, ingeschreven op hetzelfde adres

B. Procedure van 2 werkdagen (zeer dringend):
-1ste kind: € 127,60 
-2de kind: € 55,60 
opgelet: enkel bij gelijktijdige aanvraag voor beide kinderen, ingeschreven op hetzelfde adres

 

 
Dienst Bevolking
Viviane Muësen - Ria Dobbelaere
Greet De Backer - Wilfried Van Den Eynden - Ana Chitchyan
e-mail: bevolking@wijnegem.be
telefoon: 03 288 21 40 fax: 03 288 21 49
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem
Openingsuren:

maandag t.e.m. vrijdag:
van 8.30 u. tot 12.00 u.

donderdagavond:
van 18.00 u. tot 21.00 u.
Opgelet:
(identiteitsdocumenten, reispassen en rijbewijzen tot 20.15 u.)