UA-140582099-1

wat u moet weten over uw indentiteitskaart  

 

Iedereen die zijn woonplaats heeft in België, dus zowel Belgen als buitenlanders, moet vanaf de leeftijd van 12 jaar in het bezit zijn van een identiteitskaart.

A. BELGEN

De elektronische identiteitskaart (eID) heeft een geldigheidsduur van 5 jaar
(kaarten afgeleverd na 1 maart 2014: 10 jaar).
We roepen systhematisch iedereen op waarvan de kaart binnen enkele maanden zal vervallen.

Procedure voor de uitnodiging
1. 12-jarigen:
Zij krijgen +/- 3 maanden voor hun 12de verjaardag een persoonlijke uitnodiging. 
Als ze nog een Kids-ID hebben die nog langer geldig is, krijgen ze pas een uitnodiging wanneer deze vervalt. U kan spontaan vroeger een eID aanvragen.

2. wanneer uw kaart (bijna) vervalt:
Zo’n 3 maanden voor de vervaldatum van uw eID krijgt u een persoonlijke uitnodiging

Na deze oproep meldt u zich bij de dienst Bevolking aan en brengt een recente pasfoto mee.
Hiervoor gelden strikte maatregelen.
Zo dient het hoofd frontaal, tegen een lichte egale (witte) achtergrond, te worden afgebeeld.
De kostprijs van de digitale kaart bedraagt € 16,00 en die dient u op het moment van de aanvraag te betalen.
 

Ongeveer 3 weken nadat u zich op de dienst Bevolking aanmeldde, ontvangt u per brief uw persoonlijke PUK- en PINcode
U brengt deze brief, samen met uw oude identiteitskaart, Kids-ID of attest van verlies of diefstal, mee wanneer u uw identiteitskaart afhaalt zodat we uw pincode kunnen activeren elke werkdag tussen 08.30 u en 12.00 u alsook donderdagavond van 18.00 tot 20.15 uur

Personen die zich niet kunnen verplaatsen:
U zorgt voor een recente pasfoto + €16,00 en neemt contact op met de dienst Bevolking.
Na afspraak komt een medewerker van onze dienst langs voor ondertekening van het basisdocument.
U kan een gevolmachtigde aanduiden om de kaart te laten activeren en af te halen.

Goed om weten

 • De identiteitskaart heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.
 • De brief met PUK- en PINcode dient u ook na het activeren van uw identiteitskaart zorgvuldig te bewaren. 

  Indien u uw 
  PUK- en PINcode niet meer in uw bezit heeft, kan u deze ZELF aanvragen via de volgende link: 
  http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/
  N​a 14 dagen dient u persoonlijk met uw identiteitskaart deze codes op de dienst bevolking af te halen (u krijgt hiervoor geen uitnodiging of telefonische oproep).
 • Docstop
 • checkdoc.be, de internetsite voor het verifiëren van Belgische identiteitsdocumenten (paspoort, identiteitskaart, verblijfstitel met chip). 

 

Verlies of diefstal van uw identiteitskaart

Vanaf 1 juni 2018 zal een eID of Kids-ID, in geval van verlies, diefstal of vernietiging ervan, onmiddellijk geannuleerd worden en zullen de elektronische functies van de identiteitsdocument rechtstreeks ingetrokken worden.

Dit houdt dus in dat vanaf dan altijd een nieuwe identiteitskaart dient te worden aangevraagd.

bij diefstal:
- ga eerst naar de politie om aangifte te doen.
- kom daarna naar de dienst bevolking, breng het aangiftebewijs, een recente pasfoto en € 16 mee.

bij verlies:
- kom daarna naar de dienst bevolking, breng een recente pasfoto en € 16 mee. 

 B. VREEMDELINGEN

Vreemdelingen krijgen sedert 8/07/2008 een elektronische verblijfkaart.
Om een nieuwe verblijfkaart te verkrijgen, dient u zich aan te bieden met een recente pasfoto (egale lichte witte achtergrond en vooraanzicht genomen) en de oude verblijfkaart (of attest van verlies) en € 16,00.
De nieuwe verblijfkaart kan afgeleverd worden na ongeveer 3 weken na het ontvangen van de codes.
Hou hier rekening mee bij vernieuwing.
Opgelet:
- vreemdelingen moeten zelf de vervaldatum van hun verblijfskaart in het oog houden en zich tijdig aanbieden om hun kaart te hernieuwen!

- een vreemdelingenkaart met biometrische gegevens kost € 19,20.

bij diefstal of verlies:
- ga eerst naar de politie om aangifte te doen.
- kom daarna naar de dienst bevolking, breng het aangiftebewijs, een recente pasfoto en € 16 (of €19,20) mee. 

C. IDENTITEITSSTUKKEN EN -BEWIJZEN VOOR KINDEREN JONGER DAN 12 JAAR

Bij geboorte wordt een identiteitsstuk afgeleverd door de gemeente van woonst.
Dit blijft geldig tot de leeftijd van 12 jaar indien het kind niet verandert van naam of nationaliteit.
Bij wijziging, verlies of beschadiging van het identiteitsstuk wordt er een nieuw afgeleverd.

Indien een kind jonger dan 12 jaar naar het buitenland gaat, heeft het een Kids-ID nodig.
Zie hiervoor op onze website onder de rubriek Kids-ID.

* Let wel: dit is enkel geldig voor de landen die de Schengenakkoorden ondertekenden alhoewel hier ook uitzonderingen zijn.
In de andere gevallen heeft uw kind een reispas nodig.

 

 
Dienst Bevolking
Viviane Muësen - Ria Dobbelaere
Greet De Backer - Wilfried Van Den Eynden - Ana Chitchyan
e-mail: bevolking@wijnegem.be
telefoon: 03 288 21 40 fax: 03 288 21 49
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem
Openingsuren:

maandag t.e.m. vrijdag:
van 8.30 u. tot 12.00 u.

donderdagavond:
van 18.00 u. tot 21.00 u.
Opgelet:
(identiteitsdocumenten, reispassen en rijbewijzen tot 20.15 u.)