Wettelijk samenwonen 

Beslist u wettelijk samen te wonen dan moet u een schriftelijke verklaring indienen bij de dienst Bevolking.
Deze verklaring moet volgende gegevens bevatten :

  • datum
  • naam, voornamen, geboorteplaats en -datum van de partijen
  • gemeenschappelijke woonplaats
  • vermelding dat de partijen kennis hebben genomen van de artikels van het Burgerlijk Wetboek die dit statuut regelen
  • eventuele notariële akte over de samenlevingsvoorwaarden

U kan hiervoor voorgedrukte formulieren bij de dienst Bevolking verkrijgen.

Om wettelijk te kunnen samenwonen moet u:

  • juridisch bekwaam zijn
  • niet gehuwd of verbonden zijn door een andere wettelijke samenwoning
  • samenwonen op hetzelfde adres (in de gemeente waar u de verklaring doet)

Beide partners dienen zich, voor de registratie, persoonlijk bij de dienst Bevolking aan te bieden.

Het wettelijk samenwonen wordt vermeld in het bevolkingsregister.