Een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bevestigt dat je aan de militiewetten voldeed.
Je hebt dit getuigschrift soms nodig om in aanmerking te komen voor een openbare betrekking of voor je pensioenaanvraag.

Aanvragen kan enkel via Federale overheidsdienst Defensie in Brussel.

Voorwaarden

Alleen mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976 kunnen een militiegetuigschrift krijgen.
Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst. 

Procedure

Voor het pensioen:

Je kan het attest of uittreksel aanvragen op volgend adres:

Federale Overheidsdienst Defensie
Algemene directie Human Resources
Divisie Administratieve expertise
Centrale dienst van het stamboek (HRA - E/N)
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1, 1140 Brussel
t 02/441 83 28
f 02/443 96 77

mail: dghr.hrgan@mil.be

Wil bij de aanvraag naam, voornaam, rijksregisternummer, geboortedatum en adres vermelden zodat het stamboekuittreksel kan worden opgestuurd.