Erkenning van kinderen 

Een erkenning is een verklaring die wordt afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand waardoor een juridische band wordt geschapen tussen twee personen, namelijk de erkenner (de vader) en de erkende (het kind).
De erkenning kan zowel gebeuren vóór de geboorte, bij de aangifte van de geboorte, als na de geboorte.
Hierbij moet je, al naargelang het TIJDSTIP van de ERKENNING, de nodige documenten kunnen voorleggen:

A - erkenning vóór de geboorte

  • beide ouders moeten aanwezig zijn
  • identiteitskaarten van moeder en erkenner
  • doktersattest van de gyneacoloog met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum
  • kan enkel in de gemeente van woonst van één van de toekomstige ouders

B - erkenning bij de geboorteaangifte (in de gemeente van de geboorte)

  • beide ouders moeten aanwezig zijn
  • identiteitskaarten van de moeder en erkenner
  • statistisch formulier, ingevuld door de arts of verloskundige die bij de bevalling aanwezig was

C - erkenning na de geboorte 

  • recent afschrift van de geboorteakte van het kind
  • beide ouders zijn aanwezig
  • identiteitskaart

De toestemming van de moeder is steeds vereist bij het opmaken van de erkenningsakte.
Toestemming van het kind zelf is vereist als het 15 jaar oud is.

Het kind kan de familienaam van de erkenner (vader) krijgen in de erkenningsakte, indien de moeder hiermee instemt.
Indien in de erkenningsakte de familienaam van de vader niet wordt toegekend, kan binnen de periode van één jaar, te rekenen vanaf datum van erkenning EN vóór de meerderjarigheid of ontvoogding van het kind, met instemming van de moeder, een akte van naamstoekenning (toekenning van de familienaam van de vader) opgemaakt worden.

Indien de erkenner nog gehuwd is met een andere vrouw dan de moeder van het kind dat hij erkent, moet ook zijn echtgenote instemmen met de toekenning van de familienaam.