Wat doet u bij adresverandering 

Als u verhuist naar een andere gemeente meldt u dat aan de nieuwe gemeente.
Dit moet gebeuren door een meerderjarig gezinslid binnen de acht dagen.
Het bestuur van uw nieuwe gemeente zorgt voor de inschrijving en verwittigt de gemeente die u verlaat.

Verhuist u binnen de gemeente, dan moet u dit eveneens binnen de acht dagen melden.

In beide gevallen moet u uw identiteitskaart voorleggen.

Vergeet niet volgende instellingen te verwittigen :

  • Postkantoor van uw vorige woonplaats
  • Nutsmaatschappijen (elektriciteit, gas, water, televisiedistributie, telecom)
  • Ziekenfonds
  • Vakbond
  • Verzekeringsmaatschappij(en)
  • Bankinstelling, postcheckambt, kredietmaatschappij
  • Handelsregister (eventueel)

nuttige website:

Bouwen en Wonen