Aangifte van geboorte 

Aangifte:

Elke geboorte moet uiterlijk vijftien dagen na de bevalling (zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen meegerekend) worden aangegeven bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte plaats had.
Is de vijftiende dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de volgende werkdag.
De aangifte gebeurt door de vader, de moeder of door beiden.
Andere getuigen zijn niet vereist.

Volgende documenten moeten worden voorgelegd :

  • identiteitskaart
  • statistisch formulier, ingevuld door de arts of verloskundige die bij de bevalling aanwezig was
  • trouwboekje
  • bij erkenning voor de geboorte: attest van erkenning meebrengen

Geboorteakten:

Geboorteakten moet u steeds aanvragen in de gemeente waar de persoon werd geboren.

Geboortepremie:

De gemeente geeft bij de geboorte of adoptie van een kind aan de moeder een premie van

  • € 40 voor het eerste kind
  • € 50 voor het tweede kind
  • € 80 vanaf het derde kind

De uitbetaling gebeurt na het invullen en ondertekenen van een "verklaring over het bankrekeningnummer" op de bankrekening van de moeder.