UA-140582099-1

Attest van erfopvolging 

Dit attest wordt afgeleverd door het registratiekantoor van de woonplaats van de overledene of een notaris.

1. Erfrechtverklaring
Vroeger afgeleverd door de gemeente.
Deze documenten bestaan niet meer.
U dient zich rechtstreeks tot het registratiekantoor te wenden

2. Akte van Bekendheid
Dit wordt afgeleverd door de vrederechter

3. Attest van erfopvolging
Dit wordt afgeleverd door het registratiekantoor en is gratis.

De voorwaarden voor de aflevering van het attest van erfopvolging zijn, en deze gelden voor ALLE bedragen:

  • Indien er een testament is of een notariële akte, huwelijkscontract gaat deze vóór op alles.
  • De akte van erfopvolging mag enkel door een notaris afgeleverd worden.
  • Het attest van erfopvolging wordt opgemaakt door de ontvanger van het registratiekantoor van de woonplaats van de overledene.
  • Dit is een gratis document voor bedragen tot € 50 000 en in welbepaalde gevallen.

Mee te nemen documenten naar het registratiekantoor:

Indien u onmiddellijk een volledig vooringevuld aanvraagformulier wenst te krijgen, raden wij u aan de volgende documenten mee te nemen naar het registratiekantoor:

  • een orgineel uittreksel uit de overlijdensakte afgeleverd door het Gemeentebestuur.
  • een (kopie van) het trouwboekje van de overledene (in het bijzonder de bladzijden met de identiteit van de echtgenote en de afstammelingen en de vermelding omtrent een huwelijkscontract).
  • een kopie van het trouwboekje van de ouders van de overledene en van zijn (half)broers en half(zussen), indien de overledene geen afstammelingen heeft nagelaten.

In ieder geval moeten de volledige identiteitsgegevens van alle erfgenamen van de overledene voorkomen in het aanvraagformulier. De verklaringen die door de aanvrager worden gedaan in het aanvraagformulier moeten juist zijn en worden op eer gedaan.

Het registratiekantoor bevoegd voor Wijnegem bevindt zich nu te Antwerpen:

Het 6e Registratiekantoor Antwerpen 2 (voorheen Registratiekantoor Brasschaat 1) is niet meer gevestigd in Brasschaat.
Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse Overheid bevoegd voor de aangifte van nalatenschap.
Aflevering van attesten van erfopvolging gebeurt echter nog steeds door FOD Financiën.

Inwoners van Wijnegem kunnen terecht bij:

Registratiekantoor Antwerpen 3
Italiëlei 4 bus 3
2000 Antwerpen
tel. 0257 557 40

voor het verkrijgen van een erfrechtverklaring of een attest van erfopvolging

en bij

Het bijzonder registratiekantoor
Italiëlei 4 bus 3
2000 Antwerpen
voor het registreren van een huurcontract tel. 0257 563 40
voor het registreren van een schenking, naturalisatie,... tel. 0257 557 90

Beide diensten zijn open van 8.00 tot 12.00 uur.

 
Dienst Bevolking
Viviane Muësen - Ria Dobbelaere
Greet De Backer - Wilfried Van Den Eynden - Ana Chitchyan
e-mail: bevolking@wijnegem.be
telefoon: 03 288 21 40 fax: 03 288 21 49
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem
Openingsuren:

maandag t.e.m. vrijdag:
van 8.30 u. tot 12.00 u.

donderdagavond:
van 18.00 u. tot 21.00 u.
Opgelet:
(identiteitsdocumenten, reispassen en rijbewijzen tot 20.15 u.)