UA-140582099-1

Wat doet u bij adresverandering 

Als u verhuist naar een andere gemeente meldt u dat aan de nieuwe gemeente.
Dit moet gebeuren door een meerderjarig gezinslid binnen de acht dagen.
Het bestuur van uw nieuwe gemeente zorgt voor de inschrijving en verwittigt de gemeente die u verlaat.

Verhuist u binnen de gemeente, dan moet u dit eveneens binnen de acht dagen melden.

In beide gevallen moet u uw identiteitskaart voorleggen.

Vergeet niet volgende instellingen te verwittigen :

  • Postkantoor van uw vorige woonplaats
  • Nutsmaatschappijen (elektriciteit, gas, water, televisiedistributie, telecom)
  • Ziekenfonds
  • Vakbond
  • Verzekeringsmaatschappij(en)
  • Bankinstelling, postcheckambt, kredietmaatschappij
  • Handelsregister (eventueel)

nuttige website:

Bouwen en Wonen

 
Dienst Bevolking
Viviane Muësen - Ria Dobbelaere
Greet De Backer - Wilfried Van Den Eynden - Ana Chitchyan
e-mail: bevolking@wijnegem.be
telefoon: 03 288 21 40 fax: 03 288 21 49
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem
Openingsuren:

maandag t.e.m. vrijdag:
van 8.30 u. tot 12.00 u.

donderdagavond:
van 18.00 u. tot 21.00 u.
Opgelet:
(identiteitsdocumenten, reispassen en rijbewijzen tot 20.15 u.)