UA-140582099-1

Aanneming van kinderen (adoptie) 

Onder adoptie of aanneming verstaat men de juridische band van vader- of moederschap, ontstaan door 'aanneming' van een persoon (geadopteerde) door een andere persoon (adoptant).

Bij gewone adoptie blijft evenwel de juridische band tussen de oorspronkelijke ouders van de geadopteerde en de geadopteerde zelf bestaan.
Bij volle adoptie verdwijnt deze volledig.

De nieuwe adoptiewet van 24.04.2003 wordt voortaan geregeld door de artikelen 343 t/m 368 van het Burgerlijk Wetboek.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een adoptie die de interlandelijke overbrenging van een kind veronderstelt (interlandelijke adoptie) en een adoptie die deze overbrenging niet veronderstelt.
De adoptant(en) moet(en) voortaan geschikt bevonden worden door de Jeugdrechtbank (voor geadopteerden minder dan 18 jaar) of door de Rechtbank van eerste aanleg (voor geadopteerden van 18 jaar of meer).

Het vonnis van geschiktheid wordt door de bevoegde rechtbank overgemaakt aan respectievelijk:

- de federale centrale autoriteit,
Waterloolaan 115
1000 Brussel
tel.: 02 542 65 11
fax: 02 542 70 38

- de centrale autoriteit van de Vlaamse gemeenschap:
Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
tel.: 02 533 14 76 / 77
fax: 02 534 13 82

De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gewone verblijfplaats van de adoptant(en) is bevoegd om in zijn registers over te schrijven :

  • het beschikkend gedeelte van het vonnis, in België uitgesproken, dat de adoptie uitspreekt, omzet, herroept of herziet.
  • het beschikkend gedeelte van een buitenlandse adoptiebeslissing, in België erkend en geregistreerd.
  • de geboorteakte van de geadopteerde, voor zover die adoptie in België is uitgesproken of erkend, met inbegrip van de geboorteakte van de geadopteerde vreemdeling, die geen Belg wordt door die adoptie.

Info bij de dienst Burgerlijke Stand.

 
Dienst Bevolking
Viviane Muësen - Ria Dobbelaere
Greet De Backer - Wilfried Van Den Eynden - Ana Chitchyan
e-mail: bevolking@wijnegem.be
telefoon: 03 288 21 40 fax: 03 288 21 49
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem
Openingsuren:

maandag t.e.m. vrijdag:
van 8.30 u. tot 12.00 u.

donderdagavond:
van 18.00 u. tot 21.00 u.
Opgelet:
(identiteitsdocumenten, reispassen en rijbewijzen tot 20.15 u.)