UA-140582099-1

Aangifte van huwelijk 

Het huwelijk kan voltrokken worden in de woonplaats van één van beide partners.

Datum en uur van huwelijk laat u zo vlug mogelijk weten aan de dienst burgerlijke stand.
Deze dienst zorgt voor de samenstelling van uw dossier, behalve als het om stukken uit het buitenland gaat (zie hieronder).
Twee maanden tot zes weken voor het huwelijk kan u uw huwelijksaangifte doen, ook wel ondertrouw genoemd.

De aangifte doet u samen, of kan door één van beide partners gebeuren, indien deze een gelegaliseerd bewijs voorlegt, waarin de andere partner verklaart akkoord te zijn met deze aangifte.

Wat brengt u mee bij de ondertrouw

voor huwelijk tussen partners die beiden in België werden geboren:

- gegevens van de getuige(n): naam, voornaam, adres en geboortedatum

voor huwelijk tussen partners waarvan minstens één niet in België werd geboren:

- gegevens van de getuige(n): naam, voornaam, adres en geboortedatum
- geboorteakte *
- bewijs ontbinding vorige huwelijk(en) *

bijkomende stukken voor vreemdelingen
- bewijs van wetgeving *
- bewijs van nationaliteit *
- bewijs van ongehuwd zijn *
- bewijs van woonst (als de partner niet in België woont) *

* alle niet-Nederlandstalige documenten moet u door een beëdigde vertaler in het Nederlands laten vertalen en te voorzien van de nodige legalisaties


Na de ondertrouw moet, indien er een huwelijkscontract bij een notaris werd afgesloten, hiervan het attest worden binnengebracht.
 

Wanneer kan er worden gehuwd ?

- elke werkdag:
  van 8.30 u. tot 11.30 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.

- donderdagavond:
  van 18.00 u. tot 20.30 u.

- zaterdagvoormiddag:
  van 9.00 u. tot 11.30 u.

 
Dienst Bevolking
Viviane Muësen - Ria Dobbelaere
Greet De Backer - Wilfried Van Den Eynden - Ana Chitchyan
e-mail: bevolking@wijnegem.be
telefoon: 03 288 21 40 fax: 03 288 21 49
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem
Openingsuren:

maandag t.e.m. vrijdag:
van 8.30 u. tot 12.00 u.

donderdagavond:
van 18.00 u. tot 21.00 u.
Opgelet:
(identiteitsdocumenten, reispassen en rijbewijzen tot 20.15 u.)