Zelf onthaalouder worden ? 

De dienst is steeds op zoek naar nieuwe onthaalgezinnen !

Vanaf 1 april 2003 krijgen alle onthaalouders een eigen bescherming. Zij zijn vanaf dan verzekerd tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten en arbeidsongevallen, krijgen recht op kinderbijslag en kunnen een eigen pensioen opbouwen. Bovendien komt er een vergoeding in het geval kinderen afwezig zijn buiten de wil van de onthaalouder.

Onthaalouders ontvangen een wettelijk vastgesteld en belastingsvrije vergoeding per dag per kind (€19.55).

Van de onthaalouder wordt verwacht dat hij of zij :

  • warm menselijk en opvoedkundig verantwoord met de kinderen kan omgaan
  • de nodige tijd kan vrijmaken
  • over voldoende en veilige ruimte beschikt

Volgens de onderrichtingen van Kind en Gezin kunnen onthaalgezinnen kinderen van 0 tot 12 jaar opvangen.
Zij vangen in hoofdzaak kinderen op van 0 tot 3 jaar in dagopvang. Indien ze dit wensen kunnen ze eveneens instaan voor de opvang van kinderen tussen 3 en 12 jaar buiten de schooluren en tijdens de vakantiedagen.
De voorkeur wordt gegeven aan de dagopvang en onthaalgezinnen zijn niet verplicht kinderen naschools op te vangen.

Onthaalgezinnen mogen van de dienst begeleiding, ondersteuning en hulp bij alle administratieve formaliteiten verwachten.
Interesse ? Een afspraak voor een vrijblijvend gesprek maakt u met de dienstverantwoordelijke Kendra Goeyers (keg@vzwkinderopvang.be - 03/454.03.02).

   
dienst voor Onthaalouders gelijkvloers
Annick Dupré

ad@vzwkinderopvang.be

Telefoon: 03 288 21 92

Tel. Hove: 03 454 03 02

Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem