Praktische organisatie 

Onthaalouders hebben een speciaal statuut, zij zijn geen werknemers en ook geen zelfstandigen. Zij bepalen, in overleg met de dienst, de dagen en uren waarop zij instaan voor de opvang.

De dienstverantwoordelijke coördineert het opvangaanbod.Zij brengt ouders en onthaalgezinnen met elkaar in contact.

Indien een kennismaking tussen ouders en onthaalouder tot een wederzijds akkoord leidt, kan de opvang starten nadat het administratief dossier bij de dienstverantwoordelijke in orde is gebracht.

De dienstverantwoordelijke Annick Dupré heeft permanentie op haar bureel in het gemeentehuis: donderdag tussen 9u en 11u en elke eerste en derde donderdag van de maand tussen 18u en 19u. Geen permanentie op feestdagen, tijdens de schoolvakanties en sluitingsdagen van het gemeentehuis.
Ook mogelijk op afspraak.

 

   
dienst voor Onthaalouders gelijkvloers
Annick Dupré

ad@vzwkinderopvang.be

Telefoon: 03 288 21 92

Tel. Hove: 03 454 03 02

Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem