Voor wie? 

Het kinderdagverblijf staat open voor kinderen van inwoners van Wijnegem.

Erkende opvang zoals de onze moeten voor een deel van de plaatsen voorrang verlenen aan bepaalde voorrangsgroepen.

Zo moeten wij voorrang verlenen als voor uw gezin het volgende geldt:

o             ik heb opvang nodig voor mijn werksituatie

Dit is: werk hebben en kinderopvang nodig hebben om dit te behouden

of kinderopvang nodig hebben om werk te zoeken of om een beroepsgerichte opleiding te volgen die de kansen op   de arbeidsmarkt vergroot  zoals inburgeringstrajecten en Nederlandse taallessen.

o             ik ben alleenstaand

o             ik heb een laag inkomen

Dit is een gezamenlijk belastbaar inkomen van minder dan 27.000 € op jaarbasis

o             dat de vraag naar opvang wordt gesteld voor (een) pleegkind dat aan mij toevertrouwd wordt door een officiële instantie

o             ik heb een zoon/dochter die reeds in de opvang is (zowel oorspronkelijk gezin als nieuw samengesteld gezin)

o             ik heb een problematische gezondheids- en/of zorgsituatie

Dit wil zeggen dat een persoon van mijn gezin, die verantwoordelijkheid draagt voor mijn kind (dus geen broer of zus), een handicap of een verminderd zelfzorgvermogen heeft

of dat mijn gezin in de context van professionele hulpverlening of inburgering opvang nodig heeft.

o             ik heb een laag opleidingsniveau

Dit wil zeggen dat ik noch de andere ouder een diploma secundair onderwijs hebben

 

 

 

 

 

   
Kinderdagverblijf 't Speelnestje  
Min Hendrickx 

 

Telefoon: 03 354 00 53
Koolsveldlaan 94b, 2110 Wijnegem