VZW Kinderopvang 

VZW Kinderopvang is een organisator van gezinsopvang (vroegere onthaalouders) en groepsopvang (vroegere samenwerkende onthaalouders).

- In kinderopvanglocaties gezinsopvang mogen er maximum 8 kinderen tegelijk opgevangen worden.
- In kinderopvanglocaties groepsopvang mogen er maximum 18 kinderen tegelijk opgevangen worden.

Hoeveel kinderen in een opvanglocatie mogen opgevangen worden, hangt af van de beschikbare oppervlakte (5m²/kind), de kennis, kundigheid en draagkracht van de kinderbegeleider.

VZW Kinderopvang werkt inkomen gerelateerd. Dit wil zeggen dat de kostprijs van de opvang wordt berekend op basis van het inkomen van de ouders.