Procedure aanmelden en inschrijven 

Drie Wijnegemse kleuter- en lagere scholen werken met een aanmeldings- en inschrijvingsprocedure.

- Vrije Basisoefenschool (kleuter- en lager onderwijs)

- Gemeentelijke Lagere School De Notelaar (lager onderwijs)

- GO! Het Notendopje (kleuteronderwijs)

De volledige brochure vindt u onderaan deze pagina.

De vrije gesubsidieerde basisschool Don Bosco valt niet onder deze aanmeldings- en inschrijvngsprocedure. Om uw kind in deze school in te schrijven neemt u contact op met de school.